STILLING LEDIG:

Er du strukturert og god på mellommenneskelige relasjoner? Lurøy kommune søker saksbehandler

Tildelingskontoret i helse, sosial og omsorgssektoren i Lurøy kommune har behov for saksbehandler som har kjennskap til helsesektoren og helserett

Om stillingen

Arbeidsgiver: Lurøy kommune

Stillingstittel: Saksbehandler

Stillingstype: Full/heltid

Arbeidssted: Onøy

Søknadsfrist: 19. februar

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Lurøy er en kystkommune på Helgeland. Kommunen består av fastland og 1372 store og små øyer. I denne praktfulle naturen med sjøsalte strender og fagre fjell bor det i underkant av 2000 mennesker. Moderne hurtigbåter, bilferger og veier gir folket daglige forbindelser. Havet har vært og er vår hovedkilde til næring og liv. I moderne havbruk er vi blant de fremste i landet, og vi satser på nye tiltak innen industri og samferdsel. Vi har full barnehagedekning og gode muligheter for en aktiv fritid. Kommunen har god økonomistyring og godt samarbeidsklima.

Les mer her

Lurøy kommunes helse- og omsorgstjeneste har en desentralisert struktur med omsorgssentra og tjenester lokalisert i 5 kretser i kommunen. Kommunen har en pågående stor satsning på omsorgsutbygging og nyorganisering av tjenesten i kjølvannet av det.

Med målsettingen om å bo hjemme lengst mulig ønsker vi å nyttiggjøre oss av muligheter som ligger i velferdsteknologiske løsninger og kunnskapen om å kunne møte framtidens økende omsorgsbehov på nye måter.

Lurøy kommune har opprettet Tildelingskontor for tildeling av helse, sosial og omsorgstjenester. Her jobber 2 personer. Organisatorisk ligger tildelingskontoret i etatssjefens stab og skal behandle og tildele tjenester innen helse, sosial og omsorgsavdelingen i kommunen. Tildelingskontoret skal ha ansvar for å sikre god og smidig samhandling mellom tjenestene innad i kommunen, og opp mot spesialisthelsetjenesten. Kontoret er nyetablert i kommunen og som saksbehandler vil du få stor mulighet til å påvirke, bygge opp og utvikle tjenesten.

Lurøy kommune har fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid. Utmåling av tjenester skal understøtte tidlig innsats og mestringsstrategier i et "hva er viktig for deg" perspektiv. Stillingen skal også være pådriver for god internkontroll og bistå etatssjefen i administrative oppgaver i så måte. Primær arbeidsplass vil være på Onøy.

Lurøy kommune ligger eksotisk til, langt ute i havgapet på Helgeland, med over 1000 små og store øyer

Her ligger alt til rette for at små og store skal kunne trives

Kommunen har nye og moderne alders- og sykehjem, og en godt utviklet strategi for at de eldste i kommunen har muligheten til å leve godt hjemme

Og en flott skole på Lovund med stadig flere elever

Arbeidsoppgaver

Helse, sosial og omsorgssjef Anne-Brit Greff
 • Saksbehandling av kommunens helse, sosial- og omsorgstjenester; institusjonsplass, omsorgsboliger, støttekontakt, avlastning, omsorgstønad, BPA og psykisk helsetjeneste. Behandling av startlånssaker, økonomisk sosialhjelp og gjeldsrådgivning ligger også til kontoret
 • Kontoret er kommunens koordinerende enhet, det vil si mottaker og saksbehandling av søknader om individuell plan og koordinator
 • Bidra i arbeidet med søknader om tilskudd, rapporteringer, planarbeid og faglige satsninger på tvers av tjenestene i HSO-etaten

Kvalifikasjoner

 • 3-årig høyskole/universitetsutdanning, fortrinnsvis innenfor helse og/eller sosialfaglig utdanning. Annen relevant 3-årig utdannelse med relevant erfaring kan vurderes
 • God kjennskap til helse- sosial og omsorgslovgivningen og forvaltningsloven
 • Kompetanse innen helserett er en fordel. Alternativt vil kompetansehevende tiltak bli gitt
 • Erfaring med saksbehandling og tildeling av helse- sosial og omsorgstjenester er ønskelig
 • God systemforståelse er en fordel
 • Gode IT kunnskaper, ønskelig med kjennskap til pasientjournalsystem
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig kreves

Personlige egenskaper

Viktige egenskaper er at du er strukturert og handlekraftig og har god gjennomføringsevne.

Du må også ha engasjement og kan jobbe selvstendig og samarbeide godt med andre. Du må være god på menneskemøter og behandle andre med respekt. Du kan håndtere utfordrende møter. Du innehar gode administrative egenskaper ved god framdrift og at du overholder frister og leveranser. Du er trygg på deg selv og sier i fra på en konstruktiv måte. Du ønsker å bidra til gode tjenester innenfor de rammer som er satt av tjenesten, er kreativ i utførelsen og forstår at du er en del av helheten.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, hovedtariffavtale og kommunale regelverk
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass
 • Utviklingsmuligheter og påvirkningsmuligheter i en kommune med fokus på utvikling

Andre opplysninger

 • Søker må ha førerkort
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Det kreves politiattest etter gjeldende lovgivning
 • Oppstart etter avtale

For spørsmål om stillingen kontakt helse, sosial og omsorgssjef Anne-Brit Greff på telefon 482 44 703 eller på e-post.

Søknadsfrist 19. februar

Send søknad her


Powered by Labrador CMS