Heia Nord-Norge rekrutterer til:

Noen av dine nye kolleger på helsestasjonen?

Hábmera suohkan / Hamarøy kommune søker enhetsleder familie og helse

Vil du være med på å utvikle helsetjenester i en ny kommune med interessante, faglige utfordringer?

Om stillingen

Arbeidsgiver: Hábmera suohkan / Hamarøy kommune

Stillingstittel: Enhetsleder familie og helse

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Oppeid, Hamarøy

Søknadsfrist: 26. mars

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Hábmera suohkan – Mij lip dáppe

Nuorttan Nordlánda fylkan la Hábmera suohkan viek tjáppa luondojn ja edna vejulasjvuodaj luondov niektit jagev birra.

Hábmer ednagit vuorot álmmukvarresvuodabargov ja åvdedip mánájgárdijt ja skåvlåjt ma varresvuodav låpptiji. Mihá lip gå miján la sierralágásj nasjonála ålggoiellemlinnja Knut Hamsun joarkkaskåvlån. Vissjalis siebre li viehkken gå suohkanav miehtáj li edna dåjma ma mijá bájkálasj vidnudagájs doarjoduvvi.

Iellem la ienep gå barggo ja Hábmerin oattjo ienep. Ienep ájgev, ienep sajev ja ienep juohkka diŋgas.

Na soajttá mánnodihpen mannat tjuojggamin Ulbasjvágeskárden? Káffa Sult kafedjan dåbdos Hamsunguovdátjin? Miellagiddis dájdda bávtijn dájddagilen Trádnán? Gibttsemtuvrra hávsskes rádnaj Hamarøyskaftet váren? Oahppat mijá valjes sáme kulturhiståvrå birra julevsáme guovdátjin Árranin? Jali dåssju niektit stoarmov ja sjávodisvuodav aktu allasis nágin vielggis merragátten Vestasjjiekken?

Hamarøy kommune – Vi e' her!

Nord i Nordland fylke finner du Hamarøy kommune - med storslagen natur og muligheter for fantastiske friluftsopplevelser året rundt.

Hamarøy satser på folkehelsearbeid og jobber for helsefremmende barnehager og skoler. Vi er stolte av å ha en unik, nasjonal friluftlivslinje som et av flere studietilbud ved Knut Hamsun videregående skole. Engasjerte lag og foreninger bidrar til et mangfold av aktiviteter rundt omkring i kommunen, godt støttet av vårt lokale næringsliv.

Livet er mer enn jobb, og i Hamarøy får du mer. Mer tid. Mer plass. Mer av alt.

Hva med en måneskinnstur i løypene på Ulvsvågskaret? En kaffekopp i Kafé Sult på det prisbelønte Hamsunsenteret? Sterke kunstinntrykk på svabergene i kunstbygda Tranøy? Klatretur med fine folk på Hamarøyskaftet? Lære om vår rike samiske kulturhistorie på lulesamiske senteret Àrran? Eller bare nyte storm og stille - helt alene - på ei kvit strand mot Vestfjorden?

Hábmera suohkan / Hamarøy kommune ble til 1. januar 2020, sammenslått av Hamarøy kommune og Tysfjords vestside. Vi har 2700 innbyggere, et desentralisert tjenestetilbud, god legedekning og mange planer for framtida.

Blant annet er vi gang med planlegging og bygging av omsorgsboliger på Oppeid og Drag, for å levere bedre og tilpassede tjenester til innbyggerne.

Hábmer - Hamarøy er landets eneste språkforvaltningsområde for lulesamisk språk. Det å være forvaltningskommune innebærer blant annet sidestilling av lulesamisk språk med norsk, og en egen tjeneste for tolking av lulesamisk språk og kultur innen helsesektoren er etablert for de som har behov for det.

Som enhetsleder helse og familie får du ansvar for å lede, styrke og utvikle dagens helsetjenester. Det omfatter legetjeneste, helsestasjon, jordmor, fysioterapeut, ergoterapeut og psykisk helse og rus.

Hva går jobben ut på?

Vår nye enhetsleder har overordnet ansvar for å utvikle tjenestene, og sørge for at våre dyktige ansatte spiller på lag mot dette målet. Jobben innebære personal–, fag, utvikling– og økonomiansvar for enheten.

Du rapporterer direkte til kommunalleder helse og velferd, og jobber tett sammen med øvrige ledere i kommunen.

Samhandling og samarbeid på tvers er viktig. Du må påregne delegerte oppgaver fra kommunalleder, og blant annet forberede saker til politisk behandling.

Er du nysgjerrig på denne muligheten? Vi tar gjerne en uforpliktende prat

Heia Nord-Norge bistår i denne rekrutteringen. Det betyr at du alltid kan ta en uforpliktende prat med oss om denne muligheten. En slik prat vil alltid være konfidensiell, også overfor oppdragsgiver i en innledende fase, om du ønsker det.

Ta gjerne kontakt med rekrutterer Kjartan Ridderseth 97006787 eller e-post.

Hvem er du?

For å lykkes med oppdraget må du evne å bygge relasjoner og kunne skape tillit på tvers av profesjoner. Viktige stikkord vil være kommunikasjon, involvering og gode prosesser.

Ellers tror du vi

 • utfordrer status quo, og trives med å jobbe i et aktivt og dynamisk miljø.
 • har relevant høyere utdanning, innen for eksempel helse, sosial og/eller ledelse/administrasjon. Relevant erfaring kan veie opp for utdanningskravet.
 • bør ha ledererfaring og kjennskap til helsesektoren, det er ønskelig at du har erfaring fra drift av legekontor. Gjerne erfaring fra prosjekter, endringsledelse eller kvalitetsarbeid.
 • har god formuleringsevne både skriftlig og muntlig. Erfaring fra eller forståelse for økonomistyring er også nødvendig.

Personlig egnethet er viktig for denne stillingen og blir tillagt vekt.

Kommunen er en tospråklig kommune, hvor lulesamisk er et offisielt språk. Dersom det melder seg søkere som behersker lulesamisk skriftlig og muntlig godt, vil det bli tillagt positiv vekt i helhetsbedømmelsen av søkeren.

Hábmera suohkan åhtså guokta jådediddjijt ájnas virgijda varresvuodan ja huvson!

– Dáppe besa fárruj mierredimen ja besa tjuovvolit gåktu «ådå» suohkan åvddån, javllá oajvemusjådediddje Jorunn Ervik.

Sån la iesj áttjak álggám suohkanij, ja dálla guokta ådå barggoguojmijt åhtså: Varresvuoda ja familja suorggejådediddjev, ja Bygdeheimen åssudakjådediddjev.

Avtadakjådediddje galggá jådedit duola dagu varresvuodastasjåvnåv, dálkudiddje kontåvråv ja psykiatrijjav, moadda åssudakjådediddjij siegen. Dát la guovdásj virgge Hábmera varresvuodafálaldagá åvdedimen.

Badjesijda skihppijsijda åssudakjådediddje galggá barggijt jådedit, ja vásstet duola dagu dåjma, turnusa ja åvddånime åvdås. Skihppijsijdav jådeda åssudakjådediddje siegen guhti vásstet skihppijsujto fága åvdås.

Udnásj Hábmera suohkan lij ådå jagen 2020, ja nágin låsså jagij maŋŋela la suohkan dálla bessam ierit Robek-listas. Sihke varresvuoda ja huvso gáktuj li stuorra plána duola dagu ienep tsiekkadusáj, fálaldagáj ja udnásj fálaldagá åvddånibmáj.

Ja gájkin åvdemusát: Goappátja virgijda la ájnas jut sáme gielas ja kultuvras berusta ja vuoroda. Ájn vil buorep jus sámásta, dættot Jorunn Ervik.

Ihkap dát dunji hiehpá?

Jali dåbdåk gus avtak gesi lij hiehpat?

Vi kan tilby

 • En arbeidsplass som byr på mange utfordringer og enda flere muligheter – med varierte, krevende og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med faglig dyktige medarbeidere
 • Gode muligheter for egenutvikling og mulighet for å kunne bidra til å utvikle organisasjonen i positiv retning
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger

Vi gjør oppmerksom på at Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jmf. Offentlighetsloven. Eventuelle ønsker om unntak fra offentliggjøring må begrunnes i søknaden (se skjema).


For spørsmål, ta gjerne kontakt med

 • kommunalleder Jorunn Ervik på telefon 40467338 eller e-post
 • rekrutteringsrådgiver Kjartan Ridderseth i Heia Nord-Norge på 97006787 eller e-post

Søknadsfrist: 26. mars

For å søke, meld din interesse enkelt i vårt skjema under

 
Powered by Labrador CMS