Heia Nord-Norge rekrutterer til:

Hábmera suohkan / Hamarøy kommune søker avdelingsleder til bygdeheimen

Vi søker en leder som kan lede sykehjemmet og være med og skape bærekraftige omsorgstjenester i kommunen.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Hamarøy kommune / Hábmera suohkan

Stillingstittel: Avdelingsleder bygdeheim

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oppeid, Hamarøy

Søknadsfrist: 26. mars

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Hábmera suohkan – Mij lip dáppe

Nuorttan Nordlánda fylkan la Hábmera suohkan viek tjáppa luondojn ja edna vejulasjvuodaj luondov niektit jagev birra.

Hábmer ednagit vuorot álmmukvarresvuodabargov ja åvdedip mánájgárdijt ja skåvlåjt ma varresvuodav låpptiji. Mihá lip gå miján la sierralágásj nasjonála ålggoiellemlinnja Knut Hamsun joarkkaskåvlån. Vissjalis siebre li viehkken gå suohkanav miehtáj li edna dåjma ma mijá bájkálasj vidnudagájs doarjoduvvi.

Iellem la ienep gå barggo ja Hábmerin oattjo ienep. Ienep ájgev, ienep sajev ja ienep juohkka diŋgas.

Na soajttá mánnodihpen mannat tjuojggamin Ulbasjvágeskárden? Káffa Sult kafedjan dåbdos Hamsunguovdátjin? Miellagiddis dájdda bávtijn dájddagilen Trádnán? Gibttsemtuvrra hávsskes rádnaj Hamarøyskaftet váren? Oahppat mijá valjes sáme kulturhiståvrå birra julevsáme guovdátjin Árranin? Jali dåssju niektit stoarmov ja sjávodisvuodav aktu allasis nágin vielggis merragátten Vestasjjiekken?

Hamarøy kommune – Vi e' her!

Nord i Nordland fylke finner du Hamarøy kommune - med storslagen natur og muligheter for fantastiske friluftsopplevelser året rundt.

Hamarøy satser på folkehelsearbeid og jobber for helsefremmende barnehager og skoler. Vi er stolte av å ha en unik, nasjonal friluftlivslinje som et av flere studietilbud ved Knut Hamsun videregående skole. Engasjerte lag og foreninger bidrar til et mangfold av aktiviteter rundt omkring i kommunen, godt støttet av vårt lokale næringsliv.

Livet er mer enn jobb, og i Hamarøy får du mer. Mer tid. Mer plass. Mer av alt.

Hva med en måneskinnstur i løypene på Ulvsvågskaret? En kaffekopp i Kafé Sult på det prisbelønte Hamsunsenteret? Sterke kunstinntrykk på svabergene i kunstbygda Tranøy? Klatretur med fine folk på Hamarøyskaftet? Lære om vår rike samiske kulturhistorie på lulesamiske senteret Àrran? Eller bare nyte storm og stille - helt alene - på ei kvit strand mot Vestfjorden?

Vi blir stadig flere eldre i Norge, og de eldre lever stadig lengre. Vår oppgave som kommune er å gi et verdig og faglig godt omsorgstilbud.

Denne demografiske utviklingen er ganske lik over hele landet. Derfor er utviklingen av framtidas tjenestetilbud i stor grad en nasjonal oppgave. Men hvordan tjenesten skal drives, er og blir opp til den enkelte kommune.

Og nå søker vi en avdelingsleder som vil være med på denne jobben i Hamarøy.

Vi ser etter deg som liker å jobbe med mennesker, og være en del av et aktivt og lærende miljø i en omsorgstjeneste som må utvikle seg i takt med framtidige behov. Ikke bare fordi vi blir flere eldre. Men den samme demografiske utviklingen påviker også vår tilgang på kompetanse.

Hvordan kan vi møte dette – og samtidig levere gode omsorgstjenester?

Sentrale momenter her vil være tjenesteinnovasjon, oppgavefordeling, samarbeid og velferdsteknologi. Rekruttering og intern kompetansebygging står også sentralt.

Hamarøy bygdeheim har både ordinære sykehjemsplasser og andre typer opphold. Vi har dagsenter, avlastning og egen dialysepost i samarbeid med Nordlandssykehuset. Sykehjemmet har nær 40 årsverk, og en toledermodell med sidestilte avdelingsledere: En for drift, og en med fagansvar.

Hva går jobben ut på?

Som avdelingsleder har du ansvar for drift, med personal-, budsjett- og økonomi.

Du rapporterer i dag direkte til kommunalleder helse og velferd. Avdelingsleder har en viktig rolle både oppover og nedover i organisasjonen.

Vi ønsker at vår nye avdelingsleder skal legge til rette for at både brukere og ansatte blir godt ivaretatt, og bygger tillit til menneskene rundt seg. Slik kan vi utvikle både organisasjonen, kompetansen og tjenestetilbudet.

Er du nysgjerrig på denne muligheten? Vi tar gjerne en uforpliktende prat

Heia Nord-Norge bistår i denne rekrutteringen. Det betyr at du alltid kan ta en uforpliktende prat med oss om denne muligheten. En slik prat vil alltid være konfidensiell, også overfor oppdragsgiver i en innledende fase, om du ønsker det.

Ta gjerne kontakt med rekrutterer Kjartan Ridderseth 97006787 eller e-post.

Hvem er du?

For å lykkes med oppdraget må du evne å bygge relasjoner og skape tillit på tvers av profesjoner. Viktige stikkord vil være kommunikasjon, involvering og gode prosesser.

Ellers tror vi du

  • har relevant høyere utdanning, innen for eksempel helse, sosial og/eller ledelse/administrasjon. Relevant erfaring kan veie opp for utdanningskravet.
  • bør ha kjennskap til omsorgssektoren, ledererfaring og gjerne erfaring fra prosjekter, endringsledelse eller kvalitetsarbeid. Kunnskap om turnusarbeid er en fordel.
  • har god formuleringsevne både skriftlig og muntlig. Erfaring fra eller forståelse for økonomistyring er også nødvendig.

Personlig egenhet er viktig for denne stillingen og blir tillagt vekt.

Kommunen er en tospråklig kommune, hvor lulesamisk er et offisielt språk. Dersom det melder seg søkere som behersker lulesamisk skriftlig og muntlig godt, vil det bli tillagt positiv vekt i helhetsbedømmelsen av søkeren.

Hábmera suohkan åhtså guokta jådediddjijt ájnas virgijda varresvuodan ja huvson!

– Dáppe besa fárruj mierredimen ja besa tjuovvolit gåktu «ådå» suohkan åvddån, javllá oajvemusjådediddje Jorunn Ervik.

Sån la iesj áttjak álggám suohkanij, ja dálla guokta ådå barggoguojmijt åhtså: Varresvuoda ja familja suorggejådediddjev, ja Bygdeheimen åssudakjådediddjev.

Avtadakjådediddje galggá jådedit duola dagu varresvuodastasjåvnåv, dálkudiddje kontåvråv ja psykiatrijjav, moadda åssudakjådediddjij siegen. Dát la guovdásj virgge Hábmera varresvuodafálaldagá åvdedimen.

Badjesijda skihppijsijda åssudakjådediddje galggá barggijt jådedit, ja vásstet duola dagu dåjma, turnusa ja åvddånime åvdås. Skihppijsijdav jådeda åssudakjådediddje siegen guhti vásstet skihppijsujto fága åvdås.

Udnásj Hábmera suohkan lij ådå jagen 2020, ja nágin låsså jagij maŋŋela la suohkan dálla bessam ierit Robek-listas. Sihke varresvuoda ja huvso gáktuj li stuorra plána duola dagu ienep tsiekkadusáj, fálaldagáj ja udnásj fálaldagá åvddånibmáj.

Ja gájkin åvdemusát: Goappátja virgijda la ájnas jut sáme gielas ja kultuvras berusta ja vuoroda. Ájn vil buorep jus sámásta, dættot Jorunn Ervik.

Ihkap dát dunji hiehpá?

Jali dåbdåk gus avtak gesi lij hiehpat?

Vi kan tilby

  • En arbeidsplass som byr på mange utfordringer og enda flere muligheter – med varierte, krevende og spennende arbeidsoppgaver
  • Samarbeid med faglig dyktige medarbeidere
  • Gode muligheter for egenutvikling og mulighet for å kunne bidra til å utvikle organisasjonen i positiv retning
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjonsordninger

For spørsmål, ta gjerne kontakt med

  • kommunalleder Jorunn Ervik på telefon 40467338 eller e-post
  • rekrutteringsrådgiver Kjartan Ridderseth i Heia Nord-Norge på 97006787 eller e-post

Søknadsfrist: 26. mars

For å søke, meld din interesse enkelt i vårt skjema under

 
Powered by Labrador CMS