Heia Nord-Norge rekrutterer til:

HR-leder Beate Bye Strand og kommunalleder Jorunn Ervik vil gjerne ha to nye kolleger til kommunen.

Her kan du får muligheter og ta ansvar innen eldreomsorgen: Bygdeheimen søker avdelingsleder

– Hos oss får du påvirke og jobbe tett på utviklingen i en «ny» kommune, sier kommunalleder Jorunn Ervik. Hun skal nå rekruttere avdelingsleder for sykeheimen i Hamarøy.

Publisert Sist oppdatert

Hvis du tar av E6 fra Ulvsvåg, 20 km sør for fergeleiet på Bognes, og kjører et kvarters tid – da kommer du til kommunesenteret Oppeid i Hábmer / Hamarøy.

De rundt 2700 innbyggerne er godt spredt over de drøyt 2000 kvadratkilometerne. Dette er Nordlands femte største kommune i areal, og cirka på median i befolkning.

Tettstedet har både butikk, videregående skole, klatrehall, motell, blant flere andre tilbud.

Her er vi også ved kjernen av jobben denne saken handler om:

På den ene siden av veien ligger rådhuset. Rett på den andre siden ligger bygdeheimen, kommunens sykehjem. Bak der igjen ligger dagens legekontor.

Det skal dessuten bygges inntil 20 nye heldøgns omsorgsboliger på Oppeid, midt mellom sykehjemmet og rådhuset. Og like mange på Drag, kommunens andre store tettsted.

Hør mer om hvordan vi har det på jobb i denne podkasten, som ble laget våren 2023 for rekruttering av sykepleiere!

Vil du være med på å gi omsorg til våre eldre?
Noen av de ansatte på Bygdeheimen.
Noen av de som jobber på helsestasjonen.
Kjøkkenet på bygdeheimen.
Legevaktbilen står klar utenfor legekontoret.
Hamarøy bygdeheim.

En «ny» kommune som tenker helhetlig

1. januar 2020 var dagens Hábmera suohkan / Hamarøy kommune en realitet – som et resultat av tidligere Hamarøy kommune og vestsiden av Tysfjord.

Tre år ut i den nye kommunens liv er den på vei ut av Robek-lista. Politikere og administrasjon har fått kontroll på økonomien. Og nå planlegges flere kontrollerte investeringer.

Det er i dette bildet kommunen for tiden søker flere ledere. Nylig ble enhetsleder helse og familie ansatt.

Neste lederjobb som skal fylles er avdelingsleder for «bygdeheimen», kommunens sykehjem på Oppeid.

Noe for deg? Les videre – eller trykk her for å søke enkelt!

Hábmera suohkan åhtså guokta jådediddjijt ájnas virgijda varresvuodan ja huvson!

– Dáppe besa fárruj mierredimen ja besa tjuovvolit gåktu «ådå» suohkan åvddån, javllá oajvemusjådediddje Jorunn Ervik.

Sån la iesj áttjak álggám suohkanij, ja dálla guokta ådå barggoguojmijt åhtså: Varresvuoda ja familja suorggejådediddjev, ja Bygdeheimen åssudakjådediddjev.

Avtadakjådediddje galggá jådedit duola dagu varresvuodastasjåvnåv, dálkudiddje kontåvråv ja psykiatrijjav, moadda åssudakjådediddjij siegen. Dát la guovdásj virgge Hábmera varresvuodafálaldagá åvdedimen.

Badjesijda skihppijsijda åssudakjådediddje galggá barggijt jådedit, ja vásstet duola dagu dåjma, turnusa ja åvddånime åvdås. Skihppijsijdav jådeda åssudakjådediddje siegen guhti vásstet skihppijsujto fága åvdås.

Udnásj Hábmera suohkan lij ådå jagen 2020, ja nágin låsså jagij maŋŋela la suohkan dálla bessam ierit Robek-listas. Sihke varresvuoda ja huvso gáktuj li stuorra plána duola dagu ienep tsiekkadusáj, fálaldagáj ja udnásj fálaldagá åvddånibmáj.

Ja gájkin åvdemusát: Goappátja virgijda la ájnas jut sáme gielas ja kultuvras berusta ja vuoroda. Ájn vil buorep jus sámásta, dættot Jorunn Ervik.

Ihkap dát dunji hiehpá?

Jali dåbdåk gus avtak gesi lij hiehpat?

Jobber på tvers

Avdelingslederen vil rapportere til og jobbe tett med kommunalleder helse og velferd, Jorunn Ervik. Hun er selv ganske ny i både jobben og kommunen.

Ervik rykket nylig opp nettopp fra stillingen som avdelingsleder for bygdeheimen, og skal nå finne sin egen erstatter.

Jeg har følt meg utrolig godt mottatt i kommunen her. Du blir ønsket velkommen. Vi jobber på tvers av sektorene for å utvikle tjenester sammen. Det må vi gjøre i en liten kommune, sier Ervik.

God stemning i lunsjpausen på rådhuset!

Lederjobben består selvsagt av mye «vanlig drift». Personaloppfølging, turnusarbeid, internkontroll for å nevne noe.

Men det handler også om utvikling, kvalitetsledelse og tjenesteinnovasjon. I en verden der demografien utfordrer fra flere hold:

Det blir flere eldre som har behov for helsetilbud. Mens tilgangen på kompetanse og ressurser blir stadig mer krevende.

– Vi må se hvordan vi kan gjøre ting bedre, med de samme ressursene. Det kan handle om velferdsteknologi, oppgavefordeling og tverrfaglig samarbeid, sier Jorunn Ervik.

– Og når rekruttering er krevende, må vi se på hvordan vi kan utvikle kompetansen til de ansatte vi allerede har og kanskje legge til rette for flere utdanningstilbud, fortsetter kommunallederen.

5 gode grunner til å bli leder i Hábmer / Hamarøy

1. LEDERANSVAR OG KARRIERE: Du får være med å bidra til drift og utvikling av tjenester i en ny kommune med flere unike utfordringer. Det er er ikke bare interessant i seg selv – men også en god erfaring å ha på CV-en.

2. SAMISK SPRÅKFORVALTNING: Hábmera suohkan er Norges eneste lulesamiske forvaltningskommune. Det betyr at en som er interessert i å jobbe med helse, omsorg og lære mer om samisk språk og kultur, får en helt unik mulighet til det.

3. MIDT MELLOM SALTEN OG HÅLOGALAND: Fra Oppeid er det 3 timers kjøring til Bodø. Det er 40 minutter til Bognes, hvor ferga tar deg til Lødingen eller Skarberget. Skal du ut og reise er det cirka like langt til Bodø som Evenes. Eller Fauske og Narvik – for tog.

4. EN INDUSTRIKOMMUNE MED STOR VEKST: Hamarøy kommune har et aktivt næringsliv i stor vekst. Blant annet The Quartz Corp på Drag, med over 100 ansatte og planer om stor vekst. Flere oppdrettsselskaper er også sterkt til stede i regionen.

5. NATUR, KULTUR OG FRILUFTSLIV: Hamarøy er (selvsagt) omgitt av spektakulær natur fra fjord til fjell. Her kan du gå på ski, padle kano eller løpe på fjellet. Kultur og frivillighet lever også sterkt her – fra små lag og foreninger til flaggskipet Hamsunsenteret.

DCIM\100MEDIA\DJI_0122.JPG

Hamarøy kommune består av flere levende bygder og tettsteder

Fantastiske naturopplevelser fra fjord til fjell

Trany,Fyr,Hamary,In,Norway

Og helt ytterst mot Vestfjorden: Idylliske Tranøy fyr

Lulesamisk språkforvaltning

Mange utfordringer er like for de fleste norske kommuner. Men Hamarøy kommune preges av flere unike forhold.

Her, hvor Knut Hamsun trådte sine barnesko, lever mange tilbud innen kultur og reiseliv på nettopp dette.

Bo og leve i Hamarøy?

Boligmarkedet i kommunen byr på mange alternativer. Flere steder i kommunen kan du kjøpe store eneboliger til et par millioner kroner, viser et kjapt Finn-søk.

Når det gjelder leiemarkedet er det her som mange steder ikke synlig på Finn. Facebook-grupper som denne er stedet, og nøkkelen er ofte å legge ut en melding selv.

Arbeidsgiver kan også være behjelpelig med å legge til rette for å finne bolig. Jobbmulighetene er varierte, og har du med deg samboer vil kommunen også kunne være behjelpelig med å finne jobb for en til.

Hamarøy kan by på både hav og fjell, fra Norges tredje smaleste punkt Hellemobotn til Tranøy fyr ytterst mot Vestfjorden.

Aller mest unikt for Hamarøy er likevel det samiske perspektivet – som Norges eneste lulesamiske forvaltningskommune.

Kommunen har i dag en samisk språk- og kulturtolk, og jobber for å få på plass et eget samisk helseteam.

– Det er ikke noe krav, men vil være en fordel om kandidatene har interesse for samisk språk og kultur. Og selvsagt veldig bra om du også kan snakke det selv, sier Jorunn Ervik.

Bla videre for å lese utlysningen, eller gå rett til enkelt søknadsskjema!

Blir du med på laget?

Hamarøy bygdeheim søker avdelingsleder

Vi søker en leder som kan lede sykehjemmet og være med og skape bærekraftige omsorgstjenester i kommunen.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Hábmera suohkan / Hamarøy kommune

Stillingstittel: Avdelingsleder bygdeheim

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oppeid, Hamarøy

Søknadsfrist: 21. august

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Hábmera suohkan – Mij lip dáppe

Nuorttan Nordlánda fylkan la Hábmera suohkan viek tjáppa luondojn ja edna vejulasjvuodaj luondov niektit jagev birra.

Hábmer ednagit vuorot álmmukvarresvuodabargov ja åvdedip mánájgárdijt ja skåvlåjt ma varresvuodav låpptiji. Mihá lip gå miján la sierralágásj nasjonála ålggoiellemlinnja Knut Hamsun joarkkaskåvlån. Vissjalis siebre li viehkken gå suohkanav miehtáj li edna dåjma ma mijá bájkálasj vidnudagájs doarjoduvvi.

Iellem la ienep gå barggo ja Hábmerin oattjo ienep. Ienep ájgev, ienep sajev ja ienep juohkka diŋgas.

Na soajttá mánnodihpen mannat tjuojggamin Ulbasjvágeskárden? Káffa Sult kafedjan dåbdos Hamsunguovdátjin? Miellagiddis dájdda bávtijn dájddagilen Trádnán? Gibttsemtuvrra hávsskes rádnaj Hamarøyskaftet váren? Oahppat mijá valjes sáme kulturhiståvrå birra julevsáme guovdátjin Árranin? Jali dåssju niektit stoarmov ja sjávodisvuodav aktu allasis nágin vielggis merragátten Vestasjjiekken?

Hamarøy kommune – Vi e' her!

Nord i Nordland fylke finner du Hamarøy kommune - med storslagen natur og muligheter for fantastiske friluftsopplevelser året rundt.

Hamarøy satser på folkehelsearbeid og jobber for helsefremmende barnehager og skoler. Vi er stolte av å ha en unik, nasjonal friluftlivslinje som et av flere studietilbud ved Knut Hamsun videregående skole. Engasjerte lag og foreninger bidrar til et mangfold av aktiviteter rundt omkring i kommunen, godt støttet av vårt lokale næringsliv.

Livet er mer enn jobb, og i Hamarøy får du mer. Mer tid. Mer plass. Mer av alt.

Hva med en måneskinnstur i løypene på Ulvsvågskaret? En kaffekopp i Kafé Sult på det prisbelønte Hamsunsenteret? Sterke kunstinntrykk på svabergene i kunstbygda Tranøy? Klatretur med fine folk på Hamarøyskaftet? Lære om vår rike samiske kulturhistorie på lulesamiske senteret Àrran? Eller bare nyte storm og stille - helt alene - på ei kvit strand mot Vestfjorden?

Vi blir stadig flere eldre i Norge, og de eldre lever stadig lengre. Vår oppgave som kommune er å gi et verdig og faglig godt omsorgstilbud.

Denne demografiske utviklingen er ganske lik over hele landet. Derfor er utviklingen av framtidas tjenestetilbud i stor grad en nasjonal oppgave. Men hvordan tjenesten skal drives, er og blir opp til den enkelte kommune.

Og nå søker vi en avdelingsleder som vil være med på denne jobben i Hamarøy.

Vi ser etter deg som liker å jobbe med mennesker, og være en del av et aktivt og lærende miljø i en omsorgstjeneste som må utvikle seg i takt med framtidige behov. Ikke bare fordi vi blir flere eldre. Men den samme demografiske utviklingen påviker også vår tilgang på kompetanse.

Hvordan kan vi møte dette – og samtidig levere gode omsorgstjenester?

Sentrale momenter her vil være tjenesteinnovasjon, oppgavefordeling, samarbeid og velferdsteknologi. Rekruttering og intern kompetansebygging står også sentralt.

Hamarøy bygdeheim har både ordinære sykehjemsplasser og andre typer opphold. Vi har dagsenter, avlastning og egen dialysepost i samarbeid med Nordlandssykehuset. Sykehjemmet har nær 40 årsverk, og en toledermodell med sidestilte avdelingsledere: En for drift, og en med fagansvar.

Hva går jobben ut på?

Som avdelingsleder har du ansvar for drift, med personal-, budsjett- og økonomi.

Du rapporterer i dag direkte til kommunalleder helse og velferd. Avdelingsleder har en viktig rolle både oppover og nedover i organisasjonen.

Vi ønsker at vår nye avdelingsleder skal legge til rette for at både brukere og ansatte blir godt ivaretatt, og bygger tillit til menneskene rundt seg. Slik kan vi utvikle både organisasjonen, kompetansen og tjenestetilbudet.

Er du nysgjerrig på denne muligheten? Vi tar gjerne en uforpliktende prat

Heia Nord-Norge bistår i denne rekrutteringen. Det betyr at du alltid kan ta en uforpliktende prat med oss om denne muligheten. En slik prat vil alltid være konfidensiell, også overfor oppdragsgiver i en innledende fase, om du ønsker det.

Ta gjerne kontakt med rekrutterer Kjartan Ridderseth 97006787 eller e-post.

Hvem er du?

For å lykkes med oppdraget må du evne å bygge relasjoner og skape tillit på tvers av profesjoner. Viktige stikkord vil være kommunikasjon, involvering og gode prosesser.

Ellers tror vi du

  • har relevant høyere utdanning, innen for eksempel helse, sosial og/eller ledelse/administrasjon. Relevant erfaring kan veie opp for utdanningskravet.
  • bør ha kjennskap til omsorgssektoren, ledererfaring og gjerne erfaring fra prosjekter, endringsledelse eller kvalitetsarbeid. Kunnskap om turnusarbeid er en fordel.
  • har god formuleringsevne både skriftlig og muntlig. Erfaring fra eller forståelse for økonomistyring er også nødvendig.

Personlig egenhet er viktig for denne stillingen og blir tillagt vekt.

Kommunen er en tospråklig kommune, hvor lulesamisk er et offisielt språk. Dersom det melder seg søkere som behersker lulesamisk skriftlig og muntlig godt, vil det bli tillagt positiv vekt i helhetsbedømmelsen av søkeren.

Vi kan tilby

  • En arbeidsplass som byr på mange utfordringer og enda flere muligheter – med varierte, krevende og spennende arbeidsoppgaver
  • Samarbeid med faglig dyktige medarbeidere
  • Gode muligheter for egenutvikling og mulighet for å kunne bidra til å utvikle organisasjonen i positiv retning
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjonsordninger

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi gjør oppmerksom på at Hábmera suohkan - Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm. Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden.


For spørsmål, ta gjerne kontakt med

Søknadsfrist: 21. august

For å søke, meld din interesse enkelt i vårt skjema under

 
Powered by Labrador CMS