STILLING LEDIG:

Sortland barneskole søker flere lærere i fast stilling

Er du faglig engasjert, vektlegger at din undervisning er av høy kvalitet og kan tilpasses den enkelte elev? Da bør du søke deg til Sortland barneskole.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Sortland barneskole

Stillingstittel: Lærere

Stillingstype: Fast / heltid

Arbeidssted: Sortland

Søknadsfrist: 3. februar

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Sortland kommune har fra høsten 2020 til sammen 7 skoler med ca. 1230 elever. I tillegg drives voksenopplæring for fremmedspråklige og grunnskole for voksne.

Sortland barneskole er en 1-7 skole med 305 elever og ca 55 ansatte. Sortland barneskole ligger sentrumsnært, men likevel med kort vei til skog, mark og fjæra. Nærmiljøet brukes mye, og uteskole benyttes aktivt i elevenes læringsprosesser. Sortland barneskole er en samfunnsaktiv skole som fremmer læring og omsorg gjennom samarbeid og medansvar. Skolen satser aktivt på læringsmiljø, hvor fokus på «Gleding» og positiv forsterking er grunnlag for det pedagogiske arbeidet.

Du kan lese mer om skolene våre på vår hjemmeside.

Sortland barneskole er en 1-7 skole med 305 elever og 50 ansatte. Skolen ligger sentrumsnært, men likevel med kort vei til skog, mark og fjæra. Nærmiljøet brukes mye, og uteskole benyttes aktivt i elevenes læringsprosesser. Sortland barneskole er en samfunnsaktiv skole som fremmer læring og omsorg gjennom samarbeid og medansvar.

På grunn av flere foreldrepermisjoner, økt elevtall og midlertidige stillinger som utløper, har Sortland barneskole ledig inntil 9 faste lærerstillinger i løpet av våren 2023.

Hvis du:

 • Vil utgjøre en forskjell
 • Vil være ambisiøs på barn og unges vegne
 • Vil skape gode relasjoner rundt deg
 • Er åpen for nye ideer, er endringsvillig, og har pågangsmot

… da vil vi ha deg som jobbsøker.

Vi ser fram til å få nettopp din kompetanse til sortlandsskolen.

Ved eventuelle andre ledige stillinger i grunnskolen i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Personlige egenskaper:

 • Du er en tydelig klasseleder som har et varmt blikk for hver elev
 • Du er positiv og evner å etablere gode relasjoner til mennesker du omgås
 • Du er interessert i å utvikle deg selv og arbeidsplassen
 • Du er en god lagspiller, er selvstendig og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er faglig engasjert, vektlegger at din undervisning er av høy kvalitet og kan tilpasses den enkelte elev
 • Du er strukturert og jobber målrettet med planlegging, gjennomføring og evaluering
 • Du har interesse for og ønsker å gjennomføre undervisning med uteskole som metode.
 • Du er fleksibel og har god arbeidskapasitet
 • Du har relevant digital kompetanse

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent utdanning for grunnskolen/ungdomstrinnet i grunnskolen, etter opplæringslovens kompetanseforskrifter § 14-2/ § 14-3
 • Det stilles krav om gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper, etter forskrift til opplæringsloven § 14-6
 • Personlig egnethet vektlegges

Fagønsker/-behov:

Når søkere skal vurderes til stilling vil det gjennomføres en helhetlig vurdering av fagkombinasjoner, ut fra skolens behov.

 • Norsk
 • Spesialpedagogikk
 • Norsk som andrespråk
 • Musikk
 • Kunst og håndverk

Skolen har behov for lærere med erfaring i begynneropplæring og kontaktlærerrollen.

Du vil få opplæring, veiledning og faglig utvikling...

... i en lærende organisasjon der tilpasset opplæring, og et godt skole- og heimsamarbeid vektlegges

Vi tilbyr:

 • Interessant og utfordrende arbeid i en lærende organisasjon der tilpasset opplæring og et godt skole- og heimsamarbeid vektlegges
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Mentorordning for nyutdannede
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden. Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse jfr. informasjon om "Tuberkulosekontrollprogrammet" på vår hjemmeside. Startdato for tilsetting avtales nærmere med rektor.

Kvalifiserte søkere vil bli kontaktet fortløpende.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering", oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber deg fylle ut søknadsteksten, og laste opp attester og vitnemål. Dokumentert arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post.


Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Assisterende rektor, Linda Bertheussen, tlf 952 64 188.

Søknadsfrist: 3. februar.

Send søknad her


Powered by Labrador CMS