STILLING LEDIG

Nå kan du bli kollega med denne gjengen på Fygle skole i Vestvågøy.

Lofotkommunen vil at alle stemmer skal høres i skolen, uansett om du er elev eller lærer. Nå trenger de rektorer til å lede arbeidet

Vestvågøy kommune jobber for en sterk skole, hvor alle blir inkludert, ingen faller utenfor, og hvor alle blir hørt uavhengig av alder. Nå kan du bli rektor eller assisterende rektor og ta del i et viktig utviklingsprosjekt.

Publisert Sist oppdatert

Har du noen ganger jobbet i en kommune hvor det er rød tråd fra øverste ledelse i kommunen ned til rektor, lærere og til slutt elever? 

Hvor det også er etablerte rutiner og systemer hvor alle stemmer skal bli hørt, enten du er elev, lærer eller rektor?

Krevende men attraktivt

I Vestvågøy kommune jobber de for å styrke dette hver eneste dag. Her har politikerne forstått at skolene trenger ekstra midler for å kunne skape en trygg opplæringskultur for barna, der lærere og rektorer slipper å si nei til alle forslag som koster litt ekstra.

– Dette skoleåret har det vært artigere å være rektor enn på lenge.

Det sier avtroppende konstituert rektor Ann-Eirin Brynjulvsen ved Fygle skole. Hun skal videre til nye utfordringer på en av kommunens andre skoler, og kommunen ser nå etter et nytt lederteam. 

Nå står begge stillingene ledig til to nye personer som ønsker å lede det videre arbeidet med å utvikle Fygle skole til å bli enda bedre for barna i lofotkommunen Vestvågøy.

Noe for deg? Les videre, eller send søknad her!

Ann-Eirin Brynjulfsen (t.v.) har vært konstituert rektor ved Fygle skole. Hun går over til nye oppgaver, mens rådgiver Sara-Louise Thowsen skal fungere i hennes sted til permanent rektor er på plass.

– Det er lett å flytte til Vestvågøy, sier rektorvikaren på Fygle skole

Sara-Louise Thowsen kom flyttende til Vestvågøy i 2022, og har bare gode erfaringer med å komme til Lofoten.

– Det å komme til Vestvågøy betyr at man har umiddelbar nærhet til alt du trenger, sier Sara-Louise Thowsen.

Vinteren 2022 flyttet hun til Lofoten for å jobbe som rådgiver innen oppvekstsektoren, og hun kan sterkt anbefale å ta sjansen og søke seg til sin nye hjemkommune.

– Vi har kort vei til sjø og fjell, samtidig er det mange jobbmuligheter her for samboere og ektefeller.

I tillegg til nærhet til spektakulær natur, er det kort vei til det meste. Man slipper å stå timesvis i kø, pendle fram og tilbake, og bruke mye tid i bilen. I Lofoten får man mer tid til familie eller fritidsaktiviteter etter arbeidstid.

– Jeg bruker naturen mye for å hente energi. Ofte får jeg nye, gode ideer når jeg er utendørs.

Vestvågøy har for tiden et boligmarked som er på kjøpers side. Det er et godt utvalg av boliger til salgs, og man kan velge å bo sentralt på Leknes, eller bosette seg litt utenfor allfarvei. Kommunen er også behjelpelig med å finne bosted om nødvendig, og bidrar i tillegg med økonomisk flyttestønad for å lette overgangsfasen.

– Det er lett å flytte til Vestvågøy. Folk her er vant til tilflyttere utenfra, og man får enkelt et nettverk om man er åpen for det, sier Thowsen.

Har dekket viktige behov

Fygle skole ligger sentralt til på Leknes, kommunesenteret i Vestvågøy, og har vel 120 elever og 16 lærere. Skolen har et positivt arbeidsmiljø og en etablert temaplan som skal forbedre inkludering og mangfold på skolen. 

Det jobbes daglig med et trivsels- og aktivitetsprogram som er tilpasset elevene på skolen. Her har alle elever blitt hørt om sine behov i hverdagen, for at den skal bli best mulig.

– Våre politikere har satset på skolen etter at vi leverte en behovsmelding i fjor. Da fikk vi ganske mye penger til å kjøpe inn det vi trenger av utstyr, og det gjør det lettere for både rektorer og lærere når man slipper å si nei til alt, sier avtroppende rektor, sier Brynjulvsen.

Viktige stemmer

Som rektor vil man være en del av kommunens ledergruppe som er på totalt 12 ledere. Nærmeste leder er Bianca Halvorsen som er kommunalsjef for oppvekst. 

Hun forteller at ledergruppa er et forum hvor også skoleledelsen inkluderes for å kunne skape best mulig beslutningsgrunnlag og informasjonsflyt både oppover i ledelsen, men også ut til ansatte og elever ved skolen.

– Ofte tas det beslutninger i ledergruppa som skal videreformidles til personalet på en god måte. Dette er også beslutninger som igjen påvirker elevene. Som rektor må man være klar over at man står i en mellomrolle hvor man har ansvar både oppover og nedover i systemet, sier Halvorsen.

Vil du være med å forme fremtiden til våre barn?

Scenic,Panorama,With,Green,Meadows,,Town,Of,Leknes,And,Snowy

Vestvågøy er den mest folkerike kommunen i Lofoten

Panorama of scenic Haukland beach on Lofoten Islands in Norway on a bright summer day

Omgitt av spektakulære fjell og hvite strender

Moderne ledertyper

Skolesjefen påpeker at man er på jakt etter to moderne ledertyper som kan jobbe dynamisk og utviklingsorientert.

Kommunalsjef for oppvekst, Bianca Halvorsen.

– Våre rektorer er modige og tør bruke stemmen sin. Jeg vil høre mine rektorer, og de må være tilstedeværende, lyttende, ekstrovert, og være synlig i klasserommene, sier Halvorsen. 

Et godt samarbeid med foreldrene våre er også viktig for å utvikle en god skole.

Jobben innebærer å veilede og følge opp både ansatte og elever, ha et langsiktig perspektiv, og planlegge for en god skole.

Utviklingsmuligheter

Vestvågøy kommune har også en etablert rektorgruppe som skal bistå og støtte hverandre. 

Det er også et etablert samarbeid med NTNU i Trondheim som har tatt mål av seg å forbedre skolene, og holde lærerne oppdatert på det siste innen undervisningsmetoder. Alt til beste for kommunens elever.

– Rektorene våre har en solid ledergruppe man kan støtte seg på, hvor man deler erfaringer på godt og vondt. I tillegg får man alltid siste oppdateringer gjennom vårt regionale samarbeid i Lofoten og samarbeidet med NTNU, sier Halvorsen.

Er du klar for denne utfordringen?

Vestvågøy søker rektor og assisterende rektor

I vår kommune skal «ingen falle mellom to stoler», og alle barn skal bli sett. Vi søker nå et nytt lederteam; rektor og assisterende rektor til Fygle skole.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Vestvågøy kommune

Stillingstittel: Rektor og ass. rektor

Stillingstype: Fast / heltid

Arbeidssted: Leknes

Søknadsfrist: 21. juli

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Midt i Lofoten finner du Vestvågøy, en kommune i vekst med 11 500 innbyggere. Vi har sykehus og flyplass, videregående skole og gode forbindelser med hurtigrute og buss. Idretts- og kulturlivet er rikt, og her er muligheter for et mangfoldig friluftsliv. Vi er stolte av det arbeidet vi gjør og er opptatt av å yte gode tjenester til våre innbyggere. Stolt Lofoting er vår visjon, og verdiene vi strekker oss etter er åpenhet, raushet, respekt, tillit og mangfold.

www.vestvagoy.kommune.no

Vi ser etter to personer som er opptatt av kunnskap og kompetanseløft, og som skal styrke våre skoler inn i fremtiden. Dere har lederegenskaper, er engasjerte, utviklingsorientert og modige nok til å ha visjoner på vegne av våre barn og unge. 

Dere vil få muligheten til personlig og faglig utvikling og å sette deres preg på Vestvågøyskolens utvikling.

Fygle skole er en 1-7 skole med 113 elever. Det er 26 ansatte fordelt på skole og SFO. Skolen ligger fint til i landlige omgivelser og med kort avstand til hav/fjære og natur.

Fygle skole er en helsefremmende skole, er utviklingsorientert og jobber systematisk med kontinuerlig forbedring av undervisningspraksis og læringsmiljø.

Arbeidsoppgaver

Stillingen som rektor innebærer ansvar innenfor gitte økonomiske rammer, personalansvar, administrasjon og pedagogisk utviklingsarbeid ved Fygle skole. Du skal:

 • lede og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats til det beste for elevene
 • lede og utvikle det pedagogiske arbeidet slik at det bidrar til å øke læringsutbyttet for hver enkelt elev
 • sikre et godt samarbeid med foresatte og andre aktører
 • forvalte skolens totale ressurser på en måte som sikrer god undervisning og læring
 • følge og lede etter skoleeiers mål og strategier og rapporterer til kommunalsjef oppvekst.

Rektor inngår i kommunalsjefens ledergruppe Oppvekst og i Vestvågøyskolens rektornettverk.

Stillingen som assisterende rektor innebærer 20% undervisning, 20% spesialpedagogisk koordinator og 60 % administrativt arbeid med følgende arbeidsområder:

I tillegg til at du skal samarbeide med rektor om oppgavene nevnt for den stillingen, er eksempler på sentrale oppgaver:

 • Være rektors stedfortreder
 • Organisere undervisningen, ordinær og ved fravær
 • Lede skolens timeplanlegging.
 • Sikre medbestemmelse ved innkjøp til skolen.
 • Møter med ledelse, kolleger, elever, foresatte, og andre eksterne samarbeidspartnere som har relevans for opplæringen for den enkelte elev.
 • Få systemer og handlingsplaner for HMS-arbeid på plass sammen med verneombud.

Det finnes en plan for arbeidsfordeling mellom assisterende rektor og rektor, og den kan dere selv utvikle videre.

Arbeidsoppgavene kan endre seg ettersom organisasjonen og behovene endrer seg.

Fem gode grunner til å søke:

Støttende arbeidsmiljø: Vestvågøy kommune legger stor vekt på inkludering og samarbeid. Ved Fygle skole er det et positivt arbeidsmiljø med fokus på trivsel og utvikling for både elever og ansatte.

Gode utviklingsmuligheter: Vestvågøy er opptatt av utvikling og kompetanseheving. I den forbindelse har kommunen for tiden et samarbeid med NTNU. Skolens ansatte blir gjennom dette oppdatert på de nyeste undervisningsmetodene og pedagogiske verktøyene

Engasjert og inkluderende ledelse: Kommunens ledergruppe er engasjert og inkluderende, noe som gir deg som rektor eller assisterende rektor en tydelig stemme i beslutningsprosesser som påvirker skolen.

Unik livsstil og natur: Vestvågøy byr på en unik kombinasjon av nærhet til spektakulær natur og et aktivt lokalsamfunn. Her kan du enkelt kombinere arbeid med fritid i naturskjønne omgivelser, uten å måtte bruke mye tid på pendling.

Godt boligmarked og flyttestønad: Boligmarkedet i Vestvågøy er på kjøpers side, med et godt utvalg av boliger til salgs både sentralt og mer landlig. Kommunen tilbyr også økonomisk flyttestønad og hjelp til å finne bosted.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen
 • Erfaring i skoleledelse fra tidligere er en fordel
 • Kompetanse i skoleledelse, som Rektorskolen er en fordel
 • Ønskelig med kompetanse innenfor personal/økonomi/budsjett og IKT
 • God fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

Du er tydelig og trygg i lederrollen og er beslutningsdyktig. For å stå i stillingen må du være robust, ha gode samarbeidsevner og evne til å lede, motivere og veilede medarbeidere. Som ledere må være gode til å lytte, løfte og støtte ansatte, samtidig som dere ansvarliggjør.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt og det er ønskelig med førerkort klasse B.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med et faglig dyktig personale.
 • Som ansatt i Vestvågøy kommune vil dere omfattes av en god pensjons - og forsikringsordning, konkurransedyktig lønn og vi kan gi flyttegodtgjørelse.
 • Vi er en åpen og raus kommune - en kommune med mangfold - og møter hverandre med respekt og tillit.

Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Det kreves tilfredsstillende politiattest, før tiltredelse.

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkeliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.

Vi ber søkere fremheve i sin skriftlige søknad hvilken av lederstillingene i teamet de søker på.


For spørsmål, kontakt gjerne kommunalsjef Bianca Halvorsen på 901 17 548 e-post

Søknadsfrist: 21. juli

Send søknad her


Powered by Labrador CMS