STILLING LEDIG:

Vil gjøre store ting på Storheia Arena: – Ser etter noen som tør å tenke de største tankene

Kanskje snakker vi VM i korps på fjellet? Nord-Norges største fjelløp? Eller konsert med Iron Maiden på 504 meters høyde? Næringssjef Daniel Sowe søker nå utviklingsleder som lar seg friste av slike ideer.

Storheia Arena ble for alvor født ut av Arctic Race of Norway 2019, med ny vei og sykkelritt opp til toppen av fjellet midt på Hadseløya i Vesterålen.

Siden har målet vært å ta prosjektet videre, og forrige uke ble et nytt samarbeid med Bodø2024 offentliggjort. Inkludert 5 millioner kroner til neste fase av prosjektet.

Næringssjef Daniel Sowe under Arctic Race of Norway på Storheia Arena
Næringssjef Daniel Sowe under Arctic Race of Norway på Storheia Arena

Det betyr at Hadsel kommune nå søker en ambisiøs utviklingsleder til foreningen Storheia Arena.

– Dette tror jeg må være en av de tøffeste og artigste jobbene i Vesterålen akkurat nå, sier en engasjert næringssjef Daniel Sowe.

Jobb for deg? Bla videre for å lese mer, eller meld din interesse her!

Norges folkefjell

Samtidig som målet er å tenke store tanker, er Storheia Arena samtidig et utviklingsprosjekt med fokus på inkludering, teknologi, fellesskap og folkehelse. Tilgjengelighet er et viktig mål:

Gjøre Storheia til et folkefjell for alle. Lage en kultur– og idrettsarena som bygger ned samfunnsskapte barrierer og øker likeverdig deltakelse.

Det handler om sosial bærekraft, folkehelse og infrastruktur – naturteknologi, snakker de om. Her skal det være mulig for de fleste å forflytte seg fra 0 til 504 meter over havet for egen maskin, eller med hjelpemidler.

– Vi ønsker at fjellet og Storheia Arena skal være tilgjengelig for alle, uansett fysiske forutsetninger. Når de kommer til Hadsel skal det være så sømløst og tilrettelagt som mulig for alle.

– Og vi vil skape opplevelser som gjør at folk oppsøker oss og kommer tilbake, forteller næringssjef Daniel Sowe i Hadsel kommune. Målet er å sette Hadsel og Vesterålen på kartet.

Som en del av åpningen var Hans Majestet Kongens Garde invitert til å spille sammen med Stokmarknes Skolekorps

Langs hele løypen under Arctic Race of Norway var det oppmøtte fra hele verden, men flest fra Hadsel kommune

Naturen skal bevares

Koronapandemien satte litt bremser på for Storheia Arena. Men med Bodø2024 og friske midler på plass, er det igjen full fart oppover.

Underveis har prosjektet hatt gode debatter og diskusjoner. Næringssjefen understreker at utviklingen av Storheia Arena ikke skal gå utover annen drift i kommunen. ikke skal gå utover annen drift i kommunen.

– Det har vært gjort noen inngrep i naturen, og asfalteringen var i sin tid mye diskutert. Hadsel kommune har vært tydelig på at alt som skjer i naturen skal vurderes i forkant og kunne være reversibelt.Et annet viktig poeng er at pengene som er brukt i all hovedsak kommer fra eksterne støtteordninger – dette går ikke utover andre budsjetter eller tjenestetilbud/budsjetter i kommunen, sier næringssjefen.

Prinsippene for bruk av naturen innebærer for eksempel at arrangementer ikke kan arrangeres på samme sted hvert år – slik at naturen skal hente seg inn igjen.

Potensialet for arrangementsturisme er stort. Samtidig skal alt som skjer på Storheia Arena baserer seg på strenge bærekraftsprinsipper.

Storheia Arena vil også være til inspirasjon og bistå oppstartsbedrifter som ønsker å videreutvikle nyskapende teknologi som ivaretar naturen, nature tech, forklarer næringssjefen. Storheia Arena vil være et ypperlig sted for å utvikle teknologi i natur med tilgjengelighet som mål.

Hva er Storheia Arena?

En opplevelsesdestinasjon og arena

Storheia Arena skal være en opplevelsesdestinasjon og en arena for:

folkehelse, tilgjengelig for alle uansett funksjonsnivå, kultur- og idrett, formidling og læring, bærekraftig og forsvarlig forvaltning.

Storheia Arena er et treårig utviklingsprosjekt med fokus på folkehelse og trivsel, stolthet og tilhørighet. Fjellet skal være et samlingspunkt for folk i alle aldre og innholdet skal stimulere til bedre folkehelse gjennom å tilrettelegge for ferdsel og aktiviteter tilpasset ulike funksjonsnivå og forutsetninger. Prosjektet skal være et verktøy for å nå et mål om økt bolyst og attraktivitet, aktivitet og trivsel i hele Vesterålen.

Les mer på StorheiaArena.no

Den ekstra milen

Den første fasen av prosjektet var som nevnt Arctic Race of Norway, som hadde målgang på toppen av Storheia 504 meter over havet.

Langs hele løypen opp til toppen sto vesterålinger med korps, flagg, heiarop og heiet deltakerne opp de bratte bakkene til mål.

Samarbeidet med Bodø2024 kan bidra til at Storheia Arena skal bli en destinasjon i Vesterålen som tiltrekker seg både besøkende og arrangementer.

Det tilrettelagte turområdet kan brukes til for eksempel alt fra fjelløp til konserter og andre arrangementer.

– Det er bare fantasien som setter grenser her. Vi ønsker at Storheia skal være en paraply for idrett, frivillighet og kultur, og vi skal alltid gå den ekstra milen for å tilrettelegge for alle. Den ekstra milen gjennom dette prosjektet skal bli den nye normalen, sier Daniel Sowe ambisiøst.

People, not papers

Nå søker kommunen altså etter en utviklingsleder til Storheia Arena. Næringssjef Sowe understreker at det ikke finnes én fasit for hvem denne personen er. Men noen tanker har han:

– Det må være en person som takler å ha en del baller i luften, og tåler å ikke vite hva som er rundt neste sving, forklarer Sowe.

Jobben innebærer mye selvstendig arbeid. Tanken er også å dele kontorfellesskap i et miljø med andre utviklingsorienterte bedrifter i Hadsel.

Sowe forklarer at de ikke er så opptatt av papirene og den formelle bakgrunnen til den riktige kandidaten:

– Det er viktigere med en person som evner å se mulighetene som ligger her og får ting gjort, sier Sowe.

Prosjektlederen vil få en unik mulighet og posisjon i Vesterålen. Den heldige får komme i kontakt og nært samarbeid med næringsliv, lokale engasjerte mennesker, kultur og hele Nord-Norge.

– Du vil bli selve bildet på inkludering og tilgjengelighet gjennom denne stillingen, sier næringssjefen.

Sowe vil selv sitte som styreleder i Storheia Arena Drift som er driftsselskapet til Storheia Arena, men prosjektlederen vil være ansatt gjennom foreningen Storheia Arena Utvikling. Sowe vil derfor være en naturlig sparringspartner for den nyansatte prosjektlederen.

 • Bla videre til utlysningstekst og vårt enkle søknadsskjema!

Hvorfor satser Bodø2024 på Storheia Arena?

Storheia Arena er et unikt prosjekt som har fulgt Bodø2024 helt fra starten av søknadsprosessen deres. Bodø2024 mener det er potensiale i Storheia Arena for å skape et prosjekt som kan få nasjonale dimensjoner og påvirkningskraft langt utover landets grenser.

- For Bodø2024 er det viktig å finne de prosjektene som virkelig tar på alvor at vi skal nå ut til alle grupper i samfunnet. Storheia og The Extra Mile har store ambisjoner for målgrupper som altfor ofte blir nedprioritert, sier direktør i Bodø2024, André Wallann Larsen. Ved å bli inkludert i Bodø2024, får Storheia Arena tilgang på et europeisk nettverk for å ta ut hele potensialet i prosjektet. Europa ønsker seg demonstratorer på beste praksis på inkludering, bærekraftig besøksforvaltning, og for å bli en demonstrator som kan inspirere andre, må Stoheia Arena levere på tre strategiske retninger:

Teknologi og infrastruktur

Arrangementene som holdes på Storheia Arena skal gi private og offentlige aktører en arena for å teste og vise frem nye løsninger, infrastruktur og naturteknologi. Storheia Arena skal gi et nytt perspektiv på arrangementsvertskap og bidra til å stimulere til økt innovasjon som skåner naturen, skaper entusiasme og bidrar til økt involvering av alle samfunnslag - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Beste praksis

Storheia Arena vil bidra til å sette Hadsel, Vesterålen og Nordland på verdenskartet som beste praksis innen bærekraftig besøksforvaltning, og skape bevisføring for hva vi får til uten å skade natur. Storheia Arena skal vise at vesterålinger og resten av Nordland har mye å lære verden om hvordan vi ivaretar naturen samtidig som vi er vert for store arrangementer – både fjell, dyr, skog og folk. Bærekraft er ikke et valgfag lengre, og dette er vår eksamen.

Kunnskapsproduksjon

Storheia Arena handler om mye mer enn det fysiske fjellet og arrangementene. Det handler om hvordan vi produserer kunnskap for å få flere i aktivitet, jobbe med utenforskap, og hvordan vi bruker folkehelse, teknologi, infrastruktur, kultur og idrett for å skape felleskap, mestring og stolthet. Hadsel er et mekka for topptur, men Storheia Arena skal gjøre store naturopplevelser tilgjengelig for alle. Dette er en serdeles viktig satsning for Hadsel, Vesterålen. Nordland, Bodø2024 og ikke minst resten av Europa.


MS NordkappTrollfjordenHurtigruten
MS NordkappTrollfjordenHurtigruten

I Hadsel står de fantastiske naturopplevelsene i kø. Magiske Trollfjorden kan du oppleve med midnattsolen høyt på himmelen en vakker sommerdag

Nå søkes det etter en innovativ og ambisiøs leder til Storheia Arena!

Er du klar for å gripe muligheten?

Storheia Arena Utvikling søker utviklingsleder

Et helt unikt prosjekt søker leder for utvikling!

Om stillingen

Arbeidsgiver: Storheia Arena Utvikling

Stillingstittel: Utviklingsleder

Stillingstype: Full/heltid

Arbeidssted: Stokmarknes

Søknadsfrist: 22. januar

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Storheia Arena handler om å tilgjengeliggjøre fjellet for alle. Uavhengig av funksjonsnivå, skal vesterålingene få muligheten til å se utover, føle seg inkludert, kjenne mestring og begeistring. Derfor realiserer vi Nord-Norges grønneste, råeste og mest spektakulære folkefjell – på naturens premisser.

Dette er drømmejobben for en samfunnsbygger som brenner for arrangementsturisme, sosial bærekraft, folkehelse, infrastruktur og naturteknologi.

Vi ser etter en proaktiv utviklingssjef som løfter Storheia Arena til å bli en nasjonal leverandør av opplevelser, tilgjengelighet, og forstår verdien av å pleie et nettverk av lag, foreninger, profesjonelle aktører, offentlig finansiering og næringsliv.

Vi ser etter en person som omsetter ideer til handling og gjør Storheia Arena til en bærekraftig opplevelsesdestinasjon i nord.

Stillingen er en treårig prosjektstilling, med mål om forlengelse.

Hvem er du – og hva går jobben ut på?

Du har gjerne høyere utdanning, men det er ikke et krav. Relevant bakgrunn kan være for eksempel prosjektledelse, folkehelse, kulturledelse – eller noe helt annet!

Det viktigste for denne jobben er at du kan brenne for prosjektet, og med det som bakgrunn kan ta prosjektet den ekstra milen det trenger for å bli akkurat så unikt som vi tror at det skal bli

En viktig del av prosjektet handler om å drive fram både små og store deler av det, eksterne samarbeid og store arrangementer.

Du vil være Storheia Arenas ansikt både internt og utad. Den som tar i mot en god idé, og aller helst bidrar til at den blir enda bedre -og realisert!

 • Derfor er det en klar fordel med erfaring eller forståelse for prosjektarbeid, søknadsskriving og å samarbeide med både offentlige og private aktører
 • Evne til å bygge gode relasjoner er naturlig nok viktig. Det samme er gode formuleringsevner og det er nok en fordel med struktur
 • Engasjement og entusiasme vil også hjelpe deg i denne jobben

Hva kan vi tilby?

 • En av Vesterålens mest spennende jobber akkurat nå!
 • 3-årig prosjektstilling med gode muligheter for forlengelse
 • Kontorfellesskap med et levende utviklingsmiljø
 • Arbeidsgiver blir Storheia Arena Utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Svært god pensjonsordning
 • Fleksibel arbeidstid

For spørsmål, kontakt næringssjef Daniel Sowe971 92 844 eller på e-post

Du kan også kontakte rekrutteringsrådgiver Kjartan Ridderseth i Heia Nord-Norge på 97006787 eller e-post

Søknadsfrist 22. januar

Meld din interesse for stillingen enkelt her:

 
Powered by Labrador CMS