STILLING LEDIG:

Sami Klinihkka søker rådgiver for SANKS Forskning og utvikling

Vi arbeider nasjonalt med å utvikle likeverdige helsetjenester for samisk befolkning og trenger deg med på laget!

Om stillingen

Arbeidsgiver: Finnmarkssykehuset

Stillingstittel: Rådgiver

Stillingstype: Fast, 100 prosent

Arbeidssted: Karasjok / hybrid

Søknadsfrist: 7. desember

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. I tillegg sørger Klinikk Prehospitale tjenester for AMK, bil-, båt- og luftambulansetjenesten i Finnmark. Med et fokus på god kvalitativ pasientbehandling så jobber vi for å være nær pasienten. Mange av oss reiser for å behandle pasientene der de bor. Vi søker de tøffe og fleksible fagfolkene. Det er små avdelinger som betyr at du får mer ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver. Her betyr du mer!

Les mer her

Er du kreativ og fremoverlent? Vil du være med på å utvikle de beste helsetjenestene til den samiske befolkning - Da er dette stillingen for deg!

Vårt hovedkontor er i Karasjok, men for den rette kandidaten kan vi vurdere muligheten for en hybrid arbeidshverdag med oppmøte på arbeidsplassen og hjemmekontor.

Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og å utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhengighet og somatikk. I tillegg er Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus (SÁNAG / SANKS) en del av Sámi Klinihkka.

Kompetansetjenesten i SANKS skal bygge opp og formidle kompetanse innen psykisk helsevern og rus/avhengighet når det gjelder samiske pasienters særskilte behov for kultursensitiv diagnostikk og kulturelt tilrettelagde behandlingstilbud.

Kompetansetjenesten omfatter kunnskapsspredning samt forskning- og fagutvikling. Kompetansetjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner.

Avdeling SANKS Forskning og utvikling arbeider kontinuerlig med å fremme, utvikle og sikre likeverdige tjenester innen psykisk helsevern og rus til den samiske befolkningen. Avdeling SANKS FoU har som oppgave å forvalte og koordinere den nasjonale kompetansetjenestefunksjonen i SANKS.

I tillegg til kompetansetjenestefunksjonen består avdelingen av Samisk tolketjeneste og Samisk LMS.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Legge til rette for forskning og utviklingsarbeid i SANKS
 • Prosjektutvikling og veiledning
 • Drift og videreutvikling av SANKS forskning og fagnettverk
 • Nettverksbygging med relevante fag- og forskningsmiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Utarbeidelse og oppdatering av planverk i SANKS
 • Saksbehandling
 • Følge opp den nasjonale kompetansetjenestefunksjonen i SANKS
 • Inneha sekretariatfunksjonen til kompetansetjenestens faglige referansegruppe
 • Rapportering av de nasjonale kompetansetjenesteaktivitetene i SANKS
 • Andre arbeidsoppgaver/områder kan tilfalle stillingen

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med utdanning på mastergradsnivå fortrinnsvis innen samfunnsfag, helse og sosialfag eller andre relevante fagområder
 • Kandidater med bachelorgrad innen relevante fagområder oppfordres også til å søke
 • Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring
 • Kunnskap om samiske forhold og mangfold
 • Relevant erfaring fra FoU virksomhet er ønskelig
 • Erfaring med å prosjektarbeid og koordinering er ønskelig
 • Kunnskap om digitale løsninger er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, for alle stillinger i Finnmarkssykehuset
 • Ved ellers like vilkår vil søkere med samisk språk og kulturkompetanse foretrekkes

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement og interesse for å utvikle tilbudet innen psykisk helse, rus og avhengighet til den samiske befolkningen
 • Du har interesse for forskning og utvikling
 • Du er god på kommunikasjon og på samarbeid
 • Du er god på relasjon- og nettverksbygging
 • Du er fleksibel, systematisk og kan håndtere flere sammensatte prosesser samtidig
 • Du er kreativ, er løsningsorientert og har høy gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Sterke og tverrfaglige miljøer som holder høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift (IA)
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

Generell informasjon:

 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest.
 • Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver / stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.
 • Tredje gangs utlysning.

For spørsmål om stillingen, kontakt

 • avdelingsleder Renathe Aspeli Simonsen 93400052 eller e-post

Søknadsfrist: 7. desember

Send søknad her


Powered by Labrador CMS