STILLING LEDIG:

Ønsker du en spennende jobb som overlege og samtidig ha tid til familie, venner og fritidsinteresser?

Er du en gynekolog som har lyst til å forske?

Kom til Hammerfest!

Vi ønsker en ny kollega velkommen til vår hyggelige og engasjerte gjeng!

Hammerfest sykehus søker overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Fast stilling ved et snart nytt sykehus.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Finnmarkssykehuset

Stillingstittel: Overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Hammerfest

Søknadsfrist: 31. oktober

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. I tillegg sørger Klinikk Prehospitale tjenester for AMK, bil-, båt- og luftambulansetjenesten i Finnmark. Med et fokus på god kvalitativ pasientbehandling så jobber vi for å være nær pasienten. Mange av oss reiser for å behandle pasientene der de bor. Vi søker de tøffe og fleksible fagfolkene. Det er små avdelinger som betyr at du får mer ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver. 

Her betyr du mer!

Les mer her

Dersom du jobber på Hammerfest sykehus bruker du fem minutter hjem, fem minutter til butikken, fem minutter til skole/barnehage og fem minutter til naturen!

Her slipper du bruke tid på transport og kø. Hammerfest-området byr på fantastisk natur, sportslige aktiviteter, kulturliv og friluftsliv. Distriktet er et eldorado for jakt-, fiske- og turinteresserte, og vi bidrar gjerne med å opprette kontakter for de som ønsker å utforske dette nærmere. 

Byen har en rekke lag og foreninger med tilbud for både barn og voksne.

Hammerfest sykehus dekker opptaksområdet Vest-Finnmark og har med dettet nedslagsfelt på 45 000 innbyggere. Vi har 5,5 overlegestillinger og 2 LIS- stillinger i vår enhet.

Vi har nyfødtenhet integrert i barneavdelingen, og tar derfor imot risikofødsler fra og med svangerskapsuke 32. Avdelingen har cirka 400 fødsler i året, og har det medisinskfaglige ansvaret også for fødestua ved Klinikk Alta, to timers kjøretur unna sykehuset. 

Vi har oppdatert endoskopisk utstyr og ny ultralydpark. Vi jobber nå med å iverksette større grad av poliklinisk hysteroskopi og poliklinisk inkontinensbehandling. Det er kort vei til operasjonsstua og nasjonale veiledere innen spesialiteten følges. 

Legegruppa bidrar aktivt som medforfattere innen kapitler i nasjonale veiledere fra Norsk gynekologisk forening, NGF.

For den rette søkeren, og om ønskelig, tilbyr vi en komprimert tjenesteplan, som gjør at man kan jobbe hos oss, men også ha lengre perioder fri og pendle til bosted i en annen by. 

Vi tilbyr svært gode lønnsbetingelser, og en spesielt god avtale for opptjening av utdanningspermisjon. Også deltidsstillinger med pendlerturnus kan det tilrettelegges for.

Gynekologene Marit, Maarten, Kenneth, Julia, Eeva, Ingrid og Siri, samt LIS-ene Christina og Linn-Siren ønsker deg velkommen til å søke stillingen!

Tiltredelse etter avtale.

Er du klar? Send søknad nå!

Det lønner seg å bo i Finnmark. En familie kan spare 160.000 kroner i året

Finnmarkssykehuset HF ligger i Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms. Her får du:

 • Skattefradrag på alminnelig inntekt på ca. 20.000 kr/år
 • Gratis barnehage, ca. 3050 kr/mnd/33.550 kr/år
 • Alle første- og andreklassinger får kostnadsfri skolefritidsordning med 12 timer per uke
 • Årlig nedskriving av studielån på inntil 30.000 kr/år
 • Billigere strøm da vi har fritak på el-avgift
 • For en familie med for eksempel to barn i barnehage innebærer dette en besparelse/økonomisk fordel på ca. 160.000 kr/år

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av tilstander innenfor hele fagfeltet gynekologi og obstetrikk med unntak av premature forløsninger før uke 32 og onkologiske operasjoner
 • Oppfølging av risikogravide i poliklinikk og under fødsel
 • Ambulerende poliklinikk til Alta kan være aktuelt, mot ekstra tillegg
 • Veiledning av LIS og medisinstudenter er en integrert del av arbeidshverdagen
 • Bidra til å opprettholde et oppdatert tilbud i samarbeid mellom behandlingsnivåene
 • 5-delt hjemmevakt

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialistgodkjenning i kvinnesykdommer og fødselshjelp
 • Interesse for fagutviklingsarbeid og forskning
 • Du må beherske norsk, skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
 • Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden

Personlige egenskaper

 • Det er ønskelig med bred erfaring i faget
 • Vi ønsker å knytte til oss en gynekolog som har god evne til samarbeid med personale og pasienter
 • Du må kunne jobbe i team med ulike grupper av helsepersonell
 • Du er punktlig, fleksibel og har evne til selvstendig arbeid
 • Du er engasjert
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli høyt vektlagt

Hammerfest og Finnmark byr på fantastiske opplevelser året rundt!

Er du klar til å hoppe i det?

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Vi flytter inn i et helt nytt og moderne sykehus i januar 2025. Les mer her.
 • Vi ligger i Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms, noe som innebærer flere økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm
 • Nylig oppdatert UL-park og endoskopiutstyr
 • Mulighet for Finnmarksavtale for overleger. Dette innebærer blant annet opptjening av utdanningspermisjon i løpet av tre år mot normalt fem år, samt eget basistillegg og en uke tjenestefri med lønn per år
 • Betaling av reise- og flytteutgifter iht. gjeldende reglement dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Hjelp til å finne bolig om ønskelig. Du kan også sjekke ut facebooksiden "Utleie, leie og kjøp - salg av boliger i Hammerfest kommune" 🔗
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster

For spørsmål om stillingen, kontakt gjerne

 • enhetsleder / overlege Marit Vidringstad på 41206698 / e-post
 • Søknadsfrist: 31. oktober

Send søknad i vårt skjema her


  • Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. 
  • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 
  • For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest.
  • Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.
  • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. 
  • Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.
Powered by Labrador CMS