STILLING LEDIG:

Hammerfest sykehus søker intensivsykepleiere. Signeringsbonus på 50.000 kroner

Tenk å få mulighet til å jobbe som intensivsykepleier i det som er kjent som verdens nordligste by!

Om stillingen

Arbeidsgiver: Finnmarkssykehuset

Stillingstittel: Intensivsykepleiere

Stillingstype: Faste stillinger

Arbeidssted: Hammerfest

Søknadsfrist: 8. mai

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus.

I tillegg sørger Klinikk Prehospitale tjenester for AMK, bil-, båt- og luftambulansetjenesten i Finnmark. Med et fokus på god kvalitativ pasientbehandling så jobber vi for å være nær pasienten.

Mange av oss reiser for å behandle pasientene der de bor. Vi søker de tøffe og fleksible fagfolkene. Det er små avdelinger som betyr at du får mer ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver. Her betyr du mer!

Les mer her

Vi har flere ledige stillinger akkurat nå, og byr på ekstra gode vilkår:

 • Intensivsykepleiere som takker ja til tilsetting i 100 % fast stilling ved intensivenhetene i Finnmarkssykehuset får ved tiltredelse utbetalt et engangstilskudd på 50.000 kroner – mot to års bindingstid.
 • Etter to års ansettelse gis et stabiliseringstillegg på 20.000 kroner per år for 100 % stilling, samt syv ekstra fridager fordelt på to år.
 • I tillegg får du andre økonomiske fordeler i Finnmark, som lavere skatt, nedskriving av studielån og billigere strøm.

Det er mulig å kombinere stillingen med 50 % stilling ved luftambulansen.

Vi søker engasjerte sykepleiere

Vi søker etter intensivsykepleiere eller offentlig godkjente sykepleiere. For eventuelle søkere som er offentlig godkjent sykepleiere er det ønskelig med minimum to års erfaring fra intensivavdeling.

Vi søker etter deg som er faglig engasjert og liker en utfordrende og variert arbeidshverdag. Vi har fokus på faglig oppdatering, kursing og arrangerer felles fagdager to ganger i året.

Som nyansatt hos oss vil du få en kontaktperson som du følger i fire uker på topp. Det vil være en fagdag per uke i disse ukene slik at du får mulighet til å bli godt kjent med avdelingens rutiner, medisinskteknisk utstyr og arbeidsoppgaver.

Intensiv- og dagkirurgisk avdeling er organisert under akuttavdelingen. Vi er en relativt liten avdeling, noe som betyr at du får mer ansvar, en svært variert og spennende arbeidshverdag. Her betyr du mer.

Intensivavdelingen spiller en sentral rolle i akuttberedskapen på sykehuset. Vi inngår blant annet i traumeteam, stansteam, syke-barn team og trombolysealarm. Som det største sykehuset i Finnmark mottar vi pasienter fra hele Vest-Finnmark.

Våre pasientkategorier er: Medisinske og kirurgiske intensivpasienter, kirurgiske oppvåkningspasienter og medisinske overvåkningspasienter.

Natur, kultur og fritid i verdens nordligste by

Natur, kultur og fritid i verdens nordligste by

Hammerfest har 11.300 innbyggere og er en by med mange muligheter både for jobb og fritid. Året rundt finner du flotte turmulighetene rett utenfor døren, med åpent landskap som går helt ned i fjæresteinene. Jakt og fiske er populære aktiviteter.

Om aktiviteter innendørs frister mer, har Hammerfest et rikt kulturliv med Arktisk kultursenter som det naturlige midtpunkt. Det finnes en rekke ulike lag og foreninger i byen, som gir tilbud til både barn og voksne. Om sommeren har vi to måneder midnattssol og om vinteren to måneder mørketid, begge deler er unike opplevelser.

Selv om vi ligger langt mot nord har vi gode forbindelser til resten av landet med mange daglige fly- og båtavganger. Ett av to sykehus i Finnmark ligger i byen, noe som gir gode muligheter for jobb innenfor helsevesenet.

De siste årene har petroleumsvirksomhet gitt byen en rivende utvikling, inkludert gode jobbmuligheter for eventuell samboer/ektefelle.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleie til den akutt-kritisk syke pasient, både medisinske og kirurgiske invasiv og non-invasiv behandling av intensivpasienter
 • Postoperativ oppvåkning
 • Akuttberedskap for hele sykehuset
 • Daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et flerfaglig behandlingsteam
 • Tredelt turnus med dag/aften/ natt
 • Samarbeide tverrfaglig med andre enheter
 • Følge opp administrative oppgaver
 • Sørge for at pasienter og pårørende får best mulig behandling og oppfølging under oppholdet
Nye Hammerfest sykehus åpner om noen år.
Nye Hammerfest sykehus åpner om noen år.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Videreutdanning innen intensivsykepleie
 • Offentlig godkjente sykepleiere med minimum to års erfaring fra intensivavdeling oppfordres også til å søke
 • AHLR sertifisering
 • Ønskelig med erfaring fra traumeteam
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
 • Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden

Personlige egenskaper

 • Engasjert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Faglig oppdatert
 • Evne til å jobbe selvstendig - og i team
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges

Hammerfest venter på deg. Er du klar?

Foto: Ziggi Wantuch / Nordnorge.com

Vi tilbyr

 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Vi dekker dine reisekostnader til Hammerfest dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Mulighet for periodevis avtale
 • Fire ukers opplæring på topp sammen med en kontaktperson i avdelingen
 • En fagdag per uke løpet av de fire første ukene
 • Intensivsykepleiere som takker ja til tilsetting i 100 % fast stilling ved intensivenhetene i Finnmarkssykehuset får ved tiltredelse utbetalt et engangstilskudd på kr 50 000.
 • Det gis en bindingstid på to år fra tiltredelsesdato
 • Etter to års ansettelse ved enhet gis et stabiliseringstillegg på kr 20 000 per år for 100% stilling
 • Etter to års fast ansettelse gis det syv ekstra fridager med lønn, fordelt over to år, i henhold til særavtale med NSF
 • Varierte oppgaver, godt fagmiljø og trivelige kollegaer
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt seks måneder prøvetid
 • I Finnmark får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

For spørsmål om stillingen, kontakt gjerne

 • enhetsleder Tonje Havnegjerde Andersen78967448 eller e-post
 • ass. enhetsleder Trine Strand Pedersen 78967446 eller e-post

Søknadsfrist: 8. mai

Send søknad i vårt skjema her


 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju.
 • For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest.
 • Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 • Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.
Powered by Labrador CMS