STILLING LEDIG:

Norges brannskole søker instruktør / veileder – innsats og beredskap (deltid)

Vil du bli med på å bygge opp en helt ny fagskoleutdanning i Norge?

Om stillingen

Arbeidsgiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Stillingstittel: Instruktør / veileder – innsats og beredskap

Stillingstype: Fast, 40 prosent

Arbeidssted: Fjelldal, Tjeldsund

Søknadsfrist: 12. august

Send søknad her

For spørsmål, kontakt

Berit Stemshaug, fungerende enhetsleder undervisning
91 63 47 15
[email protected]

Agnar Christensen, fungerende direktør Norges brannskole
41 21 83 68
[email protected]

Hugo Magne Kjelseth, rådgiver Kjelseth Consulting AS
91 53 34 50
[email protected]

DSB søker instruktør/veileder i 40 prosent stilling til Norges brannskole.

Elevene er brann- og innsatspersonell fra alle landets kommuner, og du får undervise på mange felt. Du må være engasjert og selvstendig, og kommunisere godt med ulike fagmiljøer.

I 2023 åpner Brann- og redningsskolen, og kursvirksomheten blir en del av skolen. Bli med på laget allerede nå!

Du skal:

 • undervise og veilede i kursporteføljen for innsats- og beredskapsfagene
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle kursplaner og undervisningsmateriell med aktiv bruk av digitale verktøy i undervisningen
 • bidra i kursplanlegging for alle innsats og beredskapskurs og andre kurs ved behov
 • samarbeide nært med de ulike fagmiljøene for heltids- og deltidskursene, både lokalt og nasjonalt

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant bachelorgrad eller teknisk fagskole, minimum utrykningsledelse heltid fra Norges brannskole eller tilsvarende kan kompensere for krav til utdanning
 • operativ ledererfaring fra kommunale brann- og redningsvesen (heltid) fra siste fem år
 • erfaring fra instruksjon og/eller undervisning
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • førerkort klasse BE og C

Vi ønsker at du har:

 • bestått kurs Ledelse trinn D (Ber-3) og/eller alarmsentraloperatørkurs og/eller brannforebyggende kurs fra Norges brannskole
 • pedagogisk utdannelse
 • god erfaring og kompetanse med digitale verktøy i undervisning

Personlige egenskaper:

 • utpreget samarbeidsorientert lagspiller
 • gode pedagogiske evner
 • gjennomføringsevne
 • selvstendig og løsningsorientert
 • relasjonsbygger som inspirerer og motiverer

Vår nye medarbeider får:

 • varierte og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • mulighet til å bidra med et samfunnsnyttig arbeid i den nasjonale beredskapen
 • spennende arbeidsplass med høy faglig kompetanse og dyktige kolleger
 • muligheter for å videreutvikle og påvirke eget ansvarsområde
 • mulighet for deltakelse på relevante interne og eksterne kompetansehevingstiltak
 • fleksitidsordning, tilpasset undervisningen ved NBSK
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • årslønn fra kr 583 500 til 677 600 (lønnstrinn 64-72), stillingskode 1364 (seniorrådgiver). I helt ekstraordinære tilfeller kan DSB vurdere annen lønnsplassering. Av lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Om Norges brannskole, stillingen og enheten

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer på www.dsb.no

Norges brannskole (NBSK) er nasjonal utdanningsinstitusjon for kommunalt brann- og redningspersonell og er lokalisert på Fjelldal, 45 kilometer fra Harstad i Troms og Finnmark fylke. Skolen har også ansvar for utdanning av beredskapspersonell ved landets flyplasser, personell knyttet til akutt forurensing og feierfag.

NBSK er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Skolen har moderne kontorlokaler, stort øvingsfelt, treningsfasiliteter og kantine. NBSK har i dag 43 ansatte, i tillegg til et stort antall innleide instruktører/forelesere fra ulike bransjer. Norges brannskole er ISO 9001:2015 sertifisert.

Høsten 2023 etableres den nye Brann- og redningsskolen, som omfatter en fagskole og et kurssenter. Skolen etableres der NBSK ligger i dag, og vil ta imot 160 studenter og ca. 2500 kursdeltagere i året.

Den som ansettes må delta på NBSKs interne kurs, for å sikre nødvendig kompetanse.

Hovedoppgaven i stillingen er å være instruktør/veileder på kurs innenfor innsats- og beredskapsområdet ved Norges brannskole.

Dette er lovpålagte kurs for ansatte i kommunene som arbeider i et brann- og redningsvesen, og du vil kunne få oppgaver innenfor hele kursporteføljen. Du vil også ha en viktig oppgave i arbeidet med å videreutvikle kursplaner og undervisningsmateriell, med aktiv bruk av digitale verktøy i undervisningen. Dette krever tett samarbeid med de ulike fagmiljøene for heltids- og deltidskursene, både lokalt og nasjonalt.

Stillingen inngår i Enhet for undervisning med ansvar for planlegging, gjennomføring og undervisning av samtlige kurs som gjennomføres i regi av Norges brannskole, både på Fjelldal og øvrige steder i landet.

Enheten har et bredt sammensatt fagmiljø med høy yrkesstolthet og teamfølelse. Enheten har 23 medarbeidere fordelt på 3 team. Tett samarbeid internt i DSB og innenfor brann- og redningsområdet nasjonalt er viktig for å kunne levere kvalitetsmessig god undervisning.

Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og vi er del av inkluderingsdugnaden. Vi håper derfor at også kvalifiserte personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss.


Søknadsfrist: 12. august

Send søknad i vårt skjema her


Powered by Labrador CMS