STILLING LEDIG:

Norges brannskole søker instruktør / veileder – forebyggende brannvern

Vil du bli med på å bygge opp en helt ny fagskoleutdanning i Norge?

Om stillingen

Arbeidsgiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Stillingstittel: Instruktør / veileder – forebyggende brannvern

Stillingstype: Fast, 100 prosent

Arbeidssted: Fjelldal, Tjeldsund

Søknadsfrist: 12. august

Send søknad her

For spørsmål, kontakt

Berit Stemshaug, fungerende enhetsleder undervisning
91 63 47 15
[email protected]

Agnar Christensen, fungerende direktør Norges brannskole
41 21 83 68
[email protected]

Hugo Magne Kjelseth, rådgiver Kjelseth Consulting AS
91 53 34 50
[email protected]

Vi ser etter deg med stort engasjement for moderne pedagogikk og læringsutbytte. Du skal sikre at den pedagogiske plattformen alltid er i utvikling, slik at brann- og redningspersonell over hele landet får den beste opplæringen.

Du får en sentral rolle både i dagens undervisning, og på den nye Brann- og redningsskolen som åpner i 2023. Du blir del av ledergruppa i Enhet for undervisning.

Du skal:

 • ha ansvar for å planlegge og lede kurs og drive fagutvikling i henhold til gjeldende studie- og kursplaner
 • ha ansvar for praktisk og teoretisk undervisning og veiledning innen brannforebyggende fag som for eksempel systematisk sikkerhetsarbeid, risikoreduserende arbeid, bygningskonstruksjoner, tilsyn, prosjektmetodikk og formidling
 • videreutvikle kursplaner og undervisningsmateriell med aktiv bruk av digitale verktøy i undervisningen
 • være faglig lederstøtte innenfor det brannforebyggende området
 • være en relasjonsbygger mot andre avdelinger i DSB og bransjen for øvrig

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • bachelor- eller mastergrad, for eksempel HMS-ingeniør, bygningsingeniør, branningeniør eller utdanning innen samfunnssikkerhet
 • kunnskap om tilsynsarbeid
 • meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk
 • erfaring med instruksjon og/eller veiledning
 • god erfaring og kompetanse med digitale verktøy i undervisning

Vi ønsker at du har:

 • pedagogisk utdannelse
 • erfaring fra/kunnskap om feiefag og/eller innsats og beredskap
 • erfaring fra kommunalt tilsynsarbeid
 • kunnskap og forståelse om roller og ansvar mellom kommunalt og nasjonalt nivå

Personlige egenskaper:

 • utpreget samarbeidsorientert lagspiller
 • gode pedagogiske evner
 • analytisk og utviklingsorientert
 • gjennomføringsevne
 • relasjonsbygger som inspirerer og motiverer

Vår nye medarbeider får:

 • varierte og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • mulighet til å bidra med et samfunnsnyttig arbeid i den nasjonale beredskapen
 • spennende arbeidsplass med høy faglig kompetanse og dyktige kolleger
 • muligheter for å videreutvikle og påvirke eget ansvarsområde
 • mulighet for deltakelse på relevante interne og eksterne kompetansehevingstiltak
 • fleksitidsordning, tilpasset undervisningen ved NBSK
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • årslønn fra kr 583 500 til 677 600 (lønnstrinn 64-72), stillingskode 1364 (seniorrådgiver). I helt ekstraordinære tilfeller kan DSB vurdere annen lønnsplassering. Av lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Om Norges brannskole, stillingen og enheten

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer på www.dsb.no

Norges brannskole (NBSK) er nasjonal utdanningsinstitusjon for kommunalt brann- og redningspersonell og er lokalisert på Fjelldal, 45 kilometer fra Harstad i Troms og Finnmark fylke. Skolen har også ansvar for utdanning av beredskapspersonell ved landets flyplasser, personell knyttet til akutt forurensing og feierfag.

NBSK er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Skolen har moderne kontorlokaler, stort øvingsfelt, treningsfasiliteter og kantine. NBSK har i dag 43 ansatte, i tillegg til et stort antall innleide instruktører/forelesere fra ulike bransjer. Norges brannskole er ISO 9001:2015 sertifisert.

Høsten 2023 etableres den nye Brann- og redningsskolen, som omfatter en fagskole og et kurssenter. Skolen etableres der NBSK ligger i dag, og vil ta imot 160 studenter og ca. 2500 kursdeltagere i året.

Den som ansettes må delta på NBSKs interne kurs for å sikre nødvendig kompetanse.

I denne stilingen vil du være instruktør / veileder for forebyggende-kurset ved NBSK.

Dette er et lovpålagt kurs for ansatte i kommunene som skal arbeide med brannforebygging og tilsyn. I stillingen skal du være med å videreutvikle og undervise i systematisk, risikobasert forebyggende arbeid på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Din oppgave vil være å videreføre dagens opplæring innenfor dette fagfeltet med høy kvalitet og samtidig bidra aktivt i arbeidet med å utvikle fremtidens fagskole og dette medfører økende forventinger til fagpersonenes kompetanse.

Stillingen inngår i Enhet for undervisning med ansvar for planlegging, gjennomføring og undervisning av samtlige kurs som gjennomføres i regi av Norges brannskole, både på Fjelldal og øvrige steder i landet.

Enheten har et bredt sammensatt fagmiljø med høy yrkesstolthet og teamfølelse. Enheten har 23 medarbeidere fordelt på tre team. Tett samarbeid internt i DSB og innenfor brann- og redningsområdet nasjonalt er viktig for å kunne levere kvalitetsmessig god undervisning.

Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og vi er del av inkluderingsdugnaden. Vi håper derfor at også kvalifiserte personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss.


Søknadsfrist: 12. august

Send søknad i vårt skjema her


Powered by Labrador CMS