STILLING LEDIG:

DSB søker IKT-kontakt til den nye brannskolen på Fjelldal

Vi søker IKT-medarbeider med relevant utdanning eller erfaring.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Stillingstittel: IKT-kontakt

Stillingstype: Fast, 100 prosent

Arbeidssted: Fjelldal, Tjeldsund

Søknadsfrist: 30. august

Send søknad her

For spørsmål om jobbene, kontakt:

Veronika Solvang, enhetsleder administrasjon

41 46 66 72

[email protected]

Berit Stemshaug, fungerende enhetsleder undervisning

91 63 47 15

[email protected]

Hugo Magne Kjelseth, rådgiver Kjelseth Consulting AS

91 53 34 50

[email protected]

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer på www.dsb.no

DSB søker IKT-kontakt til Norges brannskole. Du skal jobbe med digitale tjenester, som er en viktig del både av skolehverdagen og når brann- og redningspersonell er i krevende innsatser.

Derfor må du være nysgjerrig på teknologi, like å sette sammen utstyr og hjelpe kollegaer og elever når de står fast. Har du fagbrev eller annen IKT-utdanning?

Arbeidet med å etablere den nye Brann- og redningsskolen er godt i gang, og mye spennende skjer fremover. Velkommen på laget allerede nå!sdfsdfsdf

Du skal:

 • utføre generell IKT support og veilede NBSKs ansatte
 • være skolens kontaktpunkt opp mot IKT-seksjonen på hovedkontoret
 • bestille og sette opp IKT-utstyr for skolens ansatte, PC, skjermer, nettverksutstyr o.l.
 • utføre support på videokonferanseutstyr, prosjektorer og annet AV-utstyr
 • ha ansvar for å lære opp nyansatte på DSBs IKT-system, utarbeide lokalt IKT-informasjonsmateriell og brukerveiledninger
 • drive support på mobil- og telefonitjenester
 • bistå i NBSKs utviklingsoppgaver hvor IKT er en sentral del av oppgaven
 • bidra i NBSKs IKT-relaterte anskaffelsesprosesser
 • bistå i oppfølging av våre IKT-leverandører

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • fagbrev som IKT-servicemedarbeider eller annen tilsvarende relevant IKT-utdanning, særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk
 • god muntlig formidlingsevne på engelsk

Vi ønsker at du har:

 • erfaring fra IKT-support og bruk av Servicedesk-system
 • erfaring med ulike digitale verktøy som Windows 365, Teams, Moodle, mv.
 • erfaring med opplæring eller veiledning
 • erfaring fra offentlige anskaffelser

Personlige egenskaper:

 • utpreget samarbeidsorientert lagspiller
 • serviceinnstilt og med god gjennomføringsevne
 • analytisk og løsningsorientert
 • selvstendig og ansvarsbevisst

Vår nye medarbeider får:

 • varierte og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • mulighet til å bidra med et samfunnsnyttig arbeid i den nasjonale beredskapen
 • spennende arbeidsplass med høy faglig kompetanse og dyktige kolleger
 • muligheter for å videreutvikle og påvirke eget ansvarsområde
 • mulighet for deltakelse på relevante interne og eksterne kompetansehevingstiltak
 • fleksitidsordning, tilpasset undervisningen ved NBSK
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • årslønn fra kr 425 600 til 454 200 (lønnstrinn 45-49), stillingskode 1065 (konsulent) eller årslønn fra kr 446 800 til 483 700 (lønnstrinn 48-53), stillingskode 1408 (førstekonsulent). I helt ekstraordinære tilfeller kan DSB vurdere annen lønnsplassering. Av lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Om Norges brannskole, stillingen og enheten

Norges brannskole (NBSK) er nasjonal utdanningsinstitusjon for kommunalt brann- og redningspersonell og er lokalisert på Fjelldal, 45 kilometer fra Harstad i Troms og Finnmark fylke.

Skolen har også ansvar for utdanning av beredskapspersonell ved landets flyplasser, personell knyttet til akutt forurensing og feierfag. NBSK er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Skolen har moderne kontorlokaler, stort øvingsfelt, treningsfasiliteter og kantine. NBSK har i dag 43 ansatte, i tillegg til et stort antall innleide instruktører/forelesere fra ulike bransjer. Norges brannskole er ISO 9001:2015 sertifisert.

Den nye Brann- og redningsskolen skal etableres der NBSK ligger i dag. Skolen vil omfatte en fagskole og et kurssenter, og ta imot 160 studenter og rundt 2500 kursdeltagere i året.

Den som ansettes må delta på NBSKs interne kurs for å sikre nødvendig kompetanse.

Stillingen inngår i Enhet for administrasjon med ansvar for virksomhetsstyring, økonomi, resepsjon, booking, IKT, avtaler og kontrakter.

Enheten har et bredt sammensatt fagmiljø med høy yrkesstolthet og teamfølelse. Enheten har i dag seks ansatte. Som IKT-kontakt har du ansvaret for digitale tjenester. Dette er et viktig bidrag for å sikre god kvalitet på undervisningen.

Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og vi er del av inkluderingsdugnaden. Vi håper derfor at også kvalifiserte personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss.


Søknadsfrist: 30. august

Send søknad i vårt skjema her


Powered by Labrador CMS