STILLING LEDIG:

Nå skal vi utvikle nye Hamarøy kommune: Søker leder plan og utvikling

Vil du være med og forme framtidas Hábmer / Hamarøy?

Om stillingen

Arbeidsgiver: Hamarøy kommune

Stillingstittel: Leder plan og utvikling

Stillingstype:  Fast

Arbeidssted: Oppeid / Hamarøy

Søknadsfrist: 26. november

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Hábmera suohkan – Mij lip dáppe

Nuorttan Nordlánda fylkan la Hábmera suohkan viek tjáppa luondojn ja edna vejulasjvuodaj luondov niektit jagev birra.

Hábmer ednagit vuorot álmmukvarresvuodabargov ja åvdedip mánájgárdijt ja skåvlåjt ma varresvuodav låpptiji. Mihá lip gå miján la sierralágásj nasjonála ålggoiellemlinnja Knut Hamsun joarkkaskåvlån. Vissjalis siebre li viehkken gå suohkanav miehtáj li edna dåjma ma mijá bájkálasj vidnudagájs doarjoduvvi.

Iellem la ienep gå barggo ja Hábmerin oattjo ienep. Ienep ájgev, ienep sajev ja ienep juohkka diŋgas.

Na soajttá mánnodihpen mannat tjuojggamin Ulbasjvágeskárden? Káffa Sult kafedjan dåbdos Hamsunguovdátjin? Miellagiddis dájdda bávtijn dájddagilen Trádnán? Gibttsemtuvrra hávsskes rádnaj Hamarøyskaftet váren? Oahppat mijá valjes sáme kulturhiståvrå birra julevsáme guovdátjin Árranin? Jali dåssju niektit stoarmov ja sjávodisvuodav aktu allasis nágin vielggis merragátten Vestasjjiekken?

Hábmera suohkan – Hamarøy kommune – Mij Lip Dáppe – Vi e´her!

Nord i Nordland fylke finner du Hamarøy kommune - med storslagen natur og muligheter for fantastiske friluftsopplevelser året rundt.

Hamarøy satser på folkehelsearbeid og jobber for helsefremmende barnehager og skoler. Vi er stolte av å ha en unik, nasjonal friluftlivslinje som et av flere studietilbud ved Knut Hamsun videregående skole. Engasjerte lag og foreninger bidrar til et mangfold av aktiviteter rundt omkring i kommunen, godt støttet av vårt lokale næringsliv.

Livet er mer enn jobb, og i Hamarøy får du mer. Mer tid. Mer plass. Mer av alt.

Hva med en måneskinnstur i løypene på Ulvsvågskaret? En kaffekopp i Kafé Sult på det prisbelønte Hamsunsenteret? Sterke kunstinntrykk på svabergene i kunstbygda Tranøy? Klatretur med fine folk på Hamarøyskaftet? Lære om vår rike samiske kulturhistorie på lulesamiske senteret Àrran? Eller bare nyte storm og stille - helt alene - på ei kvit strand mot Vestfjorden?

Teknisk drift og samfunn vil styrke kompetansen innenfor plan- og utviklingsarbeidet og oppretter en ny stilling som leder av dette området.

Hamarøy kommune ligger nord i Nordland og grenser mot Sørfold kommune i syd, Steigen i vest og Narvik i nord. Vi er omgitt av storslagen natur og er en kommune i vekst og med stort utviklingspotensiale.

Flere nye boligfelter er under planlegging, The Quartz Corp er under stadig ekspansjon med de ringvirkninger det får for kommunen, vi har nå startet det store og viktige arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen og vi har igangsatt arbeidet med nye kommunedelplaner for de største tettstedene i kommunen.

Etter sammenslåingen med Tysfjord vest i 2020 består Hamarøy kommune av over 2 000 km2 landareal og 800 km2 sjøareal. Dette er arealer som må forvaltes på en bærekraftig og fremtidsrettet måte.

En ny lederstilling

Areal- og kommuneplanlegging er en nøkkelfunksjon i Hamarøy kommune. 

Vi utvider nå fra en til tre stillinger i denne funksjonen, hvor en av de nye stillingene stillingen vil få et lederansvar for alt planarbeid, samt ledelse av funksjoner som kart/oppmåling, skog-, landbruk-, miljø- og viltforvaltning.

Som leder av plan og utvikling blir du en sentral del av kommunens enhet for Teknisk drift og samfunn. Enheten består av funksjoner som byggesak, teknisk drift, VA, eiendomsforvaltning, kart/oppmåling, skog-, landbruk- og viltforvaltning, samt arealplanlegging. 

Du vil få personalansvar for fire personer.

Hva går jobben ut på?

Kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, reguleringsplaner, prosjekter og stedsutviklingsoppgaver vil være sentrale arbeidsområder. Du blir involvert i strategisk utvikling og vil også ha ansvar for egne saker og prosjekter.

Teamarbeid er en viktig del av jobben, og det vil være avgjørende å finne den ressurspersonen som ønsker å være en lagspiller i kommunens utviklingsarbeid.

Videre får du ansvar for:

 • å planlegge, lede og legge til rette for en god og effektiv saksbehandling på avdelingen. Det handler om både faglig støtte, retningslinjer og rutiner
 • overordnede planstrategier, kommunale planer, lokalt og regionalt samarbeid
 • noe egen saksbehandling, og forberede saker til politisk behandling

Vi søker deg som har

relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, for eksempel arealplanlegging, arkitektur, juss, kart eller lignende. Videre tror vi du har:

 • erfaring fra planarbeid, prosjekter og saksbehandling i offentlig virksomhet
 • ledererfaring er en fordel, fortrinnsvis fra kommunal-/ statlig sektor
 • god kjennskap til plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter mv.
 • god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne

Vi ser for oss at du

 • har gode samarbeidsevner, kan kommunisere godt – og gjennom det motivere og skape godt samhold
 • er nysgjerrig på nye muligheter og er en pådriver for endring og utvikling
 • er serviceinnstilt, ydmyk overfor andres meninger og har et omgjengelig vesen

PS! Fra 1. januar 2024 har vi gratis barnehage i kommunen

Hos oss vil du få

 • en unik mulighet til å være med å forme nye Hamarøy kommune
 • mange nye dyktige kollegaer i et tverrfaglig og innovativt miljø
 • ta del i et godt og hyggelig arbeidsmiljø hvor samarbeidsklimaet er meget godt
 • mulighet for fleksible arbeidsdager, hvor vi er åpne for både pendling og noe hjemmekontor
 • tilsetting og lønn i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler
 • gode pensjonsordninger

Dersom du ser for deg å flytte til Hamarøy kommune – så tar vi deg godt imot! Vi vil være behjelpelig med å lete etter bosted, og vi vil gjør det vi kan for å sikre både bo- og blilyst i kommunen vår!

Tar du steget? Les mer om oss på thisishamaroy.no!

Er det deg vi leter etter? Er du engasjert og har erfaring fra planarbeid? Vil du være en bidragsyter i arbeidet med videreutvikling av Hábmera suohkan – Hamarøy kommune? Da håper vi at du sender oss en søknad, eller tar kontakt for en uforpliktende prat.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Tiltredelse etter avtale. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.


For spørsmål om stillingen, kontakt 

Søknadsfrist: 26. november

Send søknad enkelt i vårt skjema her:

 
Powered by Labrador CMS