STILLING LEDIG:

Vil du være med på å utvikle regionsenteret? Vi søker enhetsleder plan og forvaltning

Som enhetsleder i Sortland kommune får du være med på den videre utviklingen av bo- og næringsområder i en fremtidsrettet kommune.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Sortland kommune

Stillingstittel: Enhetsleder

Stillingstype: Full/heltid

Arbeidssted: Sortland

Søknadsfrist: 9. desember

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Midt i Vesterålen finner du Sortland, en by med et optimistisk næringsliv. Som handelssentrum for hele regionen, kan du nyte godt av servicetilbud og fasiliteter som kan måle seg med utvalget i større byer.

Med det spenstige utvalget av kultur-, idretts og fritidsaktiviteter, vil du garantert finne noe som passer deg, liten og stor. Full barnehagedekning og et godt tilbud i videregående skole gjør livet enklere.

Byen er omkranset av den vakre og ville vesterålsnaturen, en oase for alle typer friluftsliv, fra nærhet til marka til spektakulære opplevelser til fjells og i havgapet.

Sortland kommune har ca.1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Enhetsleder for Plan og Forvaltning i Sortland kommune har ansvar for kommunens planarbeid, byggesaksbehandling, forurensningsoppfølging, oppmåling og kartarbeid, landbruks- og viltforvaltning. Enheten har i dag 17 ansatte.

Oppgavene er mange og en står kontinuerlig i dialog med kommunens innbyggere og politikere. Samlet betyr dette at du som enhetsleder for Plan og Forvaltning er sentralt i alle større prosjekter og oppgaver som alle har som mål å styrke Sortland og Vesterålens bo- og næringsattraktivitet.

Som enhetsleder for Plan og Forvaltning er man en del av ledergruppen til Kommunalsjef for Teknisk og Samfunnsutvikling.

Sektoren har i tillegg til oppgavene som ligger til Plan og Forvaltning, ansvaret for driften av alle kommunale bygg, renhold, vei, vann og avløp, eiendomsforvaltning, brann og redning og alle kommunens investeringsprosjekter.

Hør mer om miljøet på teknisk her!

Vår visjon er å bringe kommunen og vår virksomhet «i forkant», og dette er en sentral verdi for oss i arbeidshverdagen. Det legges til grunn at kommunen skal investere for om lag en milliarder kroner fram mot 2030.

Etter en nylig omorganisering har enheten Plan og Forvaltning ansvaret for all lovforvaltning og myndighetsutøvelse innenfor Teknisk og Samfunnsutvikling. Du vil som enhetsleder ha ansvar for fagområder med flinke folk som ønsker å være med på utvikle kommunen som arbeidsted og samfunnsutvikler.

Vi søker etter en kreativ og løsningorientert person med interesse for å utvikle lokalsamfunnet. Du må som leder like å jobbe sammen med folk som både kan og vil mye. Det krever evne til samarbeid og klare tanker om hvordan skape prosesser der folk drar ILAG.

Kommunestyret har nylig vedtatt en ny samfunnsplan hvor kommunen bekrefter sitt samfunnsansvar og sin rolle som samfunnsaktør. Klima- og miljøpolitikken vil være et prioritert område neste fireårs periode.

Det er videre nylig vedtatt at vi skal revidere byplanen, arealpolitikken for den sentrale delen av Sortland kommune og delvis revisjon av arealplanen for å legge til rette for etablering av nytt havneavsnitt. Stort behov for nye boliger vil kreve at man har en løsningsorientert saksbehandling samtidig som en ivaretar lovens krav.

Rollen som enhetsleder for Plan og Forvaltning er derfor en utsatt og synlig rolle og vil kreve at man er ambisiøs og robust med evne til å balansere synspunkter og samtidig holde framdrift.

Sortland,Bridge,,Northern,Norway,,Vesteralen,Mountain,Chain,In,The,Background
Sortland,Bridge,,Northern,Norway,,Vesteralen,Mountain,Chain,In,The,Background

Sortland kommune ligger midt i Vesterålen med et stort handelssentrum, Kystvaktbase og vakker natur

Som enhetsleder for plan og forvaltning vil du få ansvar for videre utvikling av næringsområder i kommunen

Er du klar til å ta del i veksten?

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelor- eller masternivå som er relevant for ansvarsområdet
 • Lederkompetanse eller -erfaring er ønskelig
 • Erfaring fra lignende arbeidsområder vil bli vektlagt
 • Det er ønskelig med erfaring med endrings- og utviklingsprosesser
 • Tydelig og god kommunikasjon, både i det offentlige rom og internt
 • God kunnskap om lovverk og relevante styringsdokumenter, herunder forvaltningsloven, kommuneloven, offentlighetsloven, plan- og bygningsloven, matrikkelloven, forurensningsloven, jordloven og skogbruksloven

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en selvstendig og utviklingsorienterte leder med god organisasjonsforståelse
 • Evne til å håndtere kompleksitet og strategisk arbeid, også under press
 • Vi søker deg som er en inkluderende og involverende leder
 • Du er god på mediehåndtering og omdømmebygging

Vi tilbyr:

 • En ledende stilling, hvor du blir kompensert med 10 ekstra feriedager, hjemmekontorordning og mobil- og bredbåndsabonnement
 • En spennende arbeidsplass med komplekse, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En kommune i utvikling som jobber med å være i forkant ILAG
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og dyktige medarbeidere
 • Konkurransedyktig lønn og arbeidsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Fleksitidsordning

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!


Ved spørsmål om stillingen kontakt teknisk sjef Terje Kili på e-post.

Søknadsfrist 9. desember.

Send søknad på stillingen som enhetsleder her


Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden. Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering", oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Powered by Labrador CMS