STILLING LEDIG:

Ledges,Of,A,Quarry,After,Blasting,And,Drilling,Operations.,Aerial

Ønsker du en variert arbeidshverdag med både kontor- og feltarbeid?

Bli en del av vårt sterke fagmiljø og ta del i spennende prosjekter!

Nordland fylkeskommune søker geotekniker: Her kan du selv velge kontorsted i Nordland

Om stillingen

Arbeidsgiver: Nordland fylkeskommune

Stillingstittel: geotekniker

Stillingstype: Fast / heltid

Arbeidssted: Bodø, Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen, Sortland, Narvik

Søknadsfrist: 26. mai

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Hva gjør fylkeskommunen?

Nordland fylkeskommunes mål er at Nordland skal være det beste fylket i Norge å vokse opp, jobbe, og leve i. Vi tilbyr viktige tjenester til fylkets innbyggere, med ansvar som går på tvers av samfunnsmessige, økonomiske, og miljømessige behov. I tillegg følger vår politikk FNs bærekraftsmål slik at vi kan bygge et grønnere og smartere Nordland. 

Du kan lese mer om våre ansvarsområder her:

https://www.nfk.no/om-fylkeskommunen/

Vil du være med på å utvikle vegnettet i Nordland? Faggruppe vegplan har nå ledig en 100 % fast stilling som geotekniker. Vi søker deg som har geoteknisk kompetanse, og interesse for vei, plan- og prosjektarbeid i samferdselssektoren. Nordland fylkeskommune utreder, planlegger, prosjekterer, bygger, drifter og vedlikeholder veger, bruer, tunneler og kaier på fylkesvegnettet.

Hvem er vi?

Nordland fylkeskommune har ansvaret for store deler av samferdselen som knytter fylket sammen, herunder ferje- og hurtigbåtsamband, over 4000 km fylkesveg med mange tunneler, bruer og kaier. Framover skal det gjennomføres mange vei-, kai- og bruprosjekter.

Faggruppe vegplan består av 17 medarbeidere som jobber med vegutredning, vegplanlegging, konstruksjoner, ingeniørgeologi, geoteknikk, landskap, trafikksikkerhet og plan- og prosjekteringsledelse. Vi ønsker nå å styrke stabens kapasitet og kompetanse innenfor det geotekniske området.

Som ansatt i Nordland fylkeskommune blir du en del av et fagmiljø som sammen arbeider for å finne de beste løsningene. Som geotekniker i vegplan blir du en del av et sterkt fagmiljø som arbeider med utvikling og vedlikehold av veinettet i Nordland. Vi kan også vurdere om du kan inngå i snøskredobservasjonsarbeid dersom du har relevant bakgrunn. Du vil få et stort ansvar med utfordrende oppgaver og ha stor fleksibilitet i arbeidsdagen. Din arbeidshverdag vil være en god blanding av kontor- og feltarbeid.

Om vårt samfunnsoppdrag engasjerer deg og du syntes stillingen høres interessant ut, håper vi å se din søknad!

Her kan du ta del i spennende utfordringer

Med dyktige kolleger i et godt miljø

Stillingens ansvars- og fagområde:

Nordland fylkeskommune - Transport og infrastruktur

Avdeling for Transport og infrastruktur består av fem seksjoner under avdelingsdirektøren. Seksjonene er vegdrift, vegutbygging, plan og forvaltning, mobilitet og bygg og eiendom.

Hovedoppgavene til Transport og infrastruktur er:

 • Fylkesveger
 • Kollektivtransport, inkludert fylkesvegferger
 • Bygnings- og eiendomsmassen
 • Geotekniske oppgaver relatert til veg, tunneler, bruer, kaianlegg og rassikring.
 • Anleggsoppfølging av fagområdet i utbyggingsprosjekt, og ved drift- og vedlikeholdsoppdrag.
 • Bestilling og oppfølging av rådgivere.
 • Bestilling og oppfølging av grunn- og laboratorieundersøkelser.

Utdanning og erfaring:

 • Relevant høyere utdanning innen geoteknikk fra universitet eller høgskole.
 • Relevant erfaring og resultat fra arbeidsområdet vektlegges, men nyutdannede kan også søke.
 • God kjennskap til digitale verktøy.
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig.
 • Gode evner til å utrykke seg skriftlig og muntlig.
 • Initiativrik, engasjert og resultatorientert.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Sentrale nettsider og dokumenter:

Som ansatt hos oss får du:

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår

Søk stillingen:

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV skal fylles inn i det elektroniske søknadsskjemaet. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg (lagres som én PDF).

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.

Opplever du problemer med å søke på våre ledige stillinger, anbefaler vi at du søker direkte gjennom ⁠vår hjemmeside.

Vi ønsker deg velkommen som søker!


For spørsmål om stillingen, kontakt gjerne

Faggruppeleder, Bjørn Tore Olsen, på 986 87 611 / e-post

Søknadsfrist: 26. mai

Send søknad her


Powered by Labrador CMS