STILLING LEDIG:

Foto: Avinor
Foto: Avinor

Avinor søker lufthavnbetjent til Alta lufthavn

Bli med å utvikle fremtidens luftfart!

Om stillingen

Arbeidsgiver: Avinor

Stillingstittel: Lufthavnbetjent

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Alta

Søknadsfrist: 20.12.2021

Send SØKNAD

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til sikre og effektive flyreiser med i underkant av 55 millioner passasjerer årlig. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Noe under 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersielle inntekter på lufthavnene.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Avinor mener at inkludering, mangfold og en jevnere kjønnsfordeling er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Bli med å utvikle fremtidens luftfart!

Det er en ledig stilling som lufthavnbetjent v/driftsavdelingen, plass, brann og redning på Alta lufthavn. Det er i første omgang snakk om et vikariat på 6 måneder med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

Stillingen som lufthavnbetjent inngår i utrykningsstyrken som utfører plass, brann- og redningstjeneste, samt arbeidsoppgaver knyttet til generell drift av lufthavnens områder. Tjenesten er for tiden døgnkontinuerlig turnustjeneste.

I plass, brann og redningstjenesten arbeider det i dag en overvekt av menn. Vi tror at større mangfold gir merverdi og bidrar til et enda bedre arbeidsmiljø. Avinor oppfordrer kvinner til å søke på stillingene som lufthavnbetjent.

De som tilsettes må ha

 • Helse som tilfredsstiller helsekrav
 • Førerkort klasse CE
 • Kompetansebevis for utrykningskjøretøy, eller forplikter seg til å ta dette.
 • Bestå fysisk test ihht gjeldene krav
 • Gjennomgå og bestå krav til brann og redning
 • Gode samarbeidsevner

De som tilsettes bør ha

 • Yrkesbevis for anleggsmaskinfører
 • Relevant fagbrev i håndtverksfag, fortrinnsvis elektro.
 • Relevant praksis
 • Tilfredsstillende PC-kunnskap
 • Tilfredsstillende engelskkunnskaper
 • God kjennskap til førstehjelp
 • God fysisk form

Personlige egenskaper

Søkere må kunne arbeide selvstendig, vise initiativ og ta ansvar. Evne og vilje til samarbeid og en generell positiv innstilling er viktig. Uttømmende politiattest (UPA) kreves før tilsetting. Den som tilsettes må forplikte seg til å gjennomføre opplæring som Avinor AS ser som nødvendig for stillingen.

Vi tilbyr

 • Relevante kurs og intern opplæring i jobben
 • Faglige utfordringer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger

Kontakt

Jens-Martin Nerdal, Fungerende lufthavnsjef, +47 95208782, [email protected]


Søknadsfrist er 20. desember 2021

Send SØKNAD


Powered by Labrador CMS