STILLING LEDIG:

Hvordan kan vi skape framtidas reiseliv? Andøy kommune søker prosjektleder reiseliv og bærekraft

Andøy kommune søker prosjektleder reiseliv og bærekraft ved avdeling for samfunnsutvikling, i 3-årig prosjektstilling.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Andøy kommune

Stillingstittel: Prosjektleder reiseliv og bærekraft

Stillingstype: 3-årig prosjektstilling

Arbeidssted: Andenes

Søknadsfrist: 26. mai

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Med våre 4600 innbyggere ligger Andøy ytterst i havgapet i Vesterålen. Andøy kommune har et spennende og aktivt næringsliv innenfor flere sektorer.

Et internasjonalt romfartssenter, en stor fiskerinæring, et bredt landbruk og et reiseliv i vekst.

Her er det rike muligheter for kulturaktiviteter og et unikt friluftsliv i spektakulær natur. Kommunen har flyplass med flere daglige avganger med Widerøe og flere ukentlige direkteruter til Oslo i sommermånedene.

Andøy kommune står foran store utviklingsprosjekter innen reiseliv som vil endre hvordan Andøy og Vesterålen vil oppfattes som en destinasjon for reiselivet i fremtiden.

Stillingen er en nyopprettet prosjektstilling i 100% over 3 år. Din jobb blir å videreutvikle kommunens og regionens satsing på bærekraftig reiseliv.

Utviklingen av reiselivet i Andøy er blant annet knyttet til Andøy som hvaldestinasjon og space-turisme, gjennom prosjekter som "The Whale", "Hvalens hovedstad" og Andøya Space Ports oppskytingsaktivitet av sattelitter til verdensrommet.

Stillingen skal også forvalte kommunes og regionens mål og merkeordning som bærekraftig reisemål. Du vil bli utfordret på å gjøre kommunen god på besøksforvaltning med utgangspunkt i den ekstreme naturen, nærhet til hav, himmel og fjell, det urørte, det kulturbaserte og menneskene som lever og kommer på besøk til Andøy.

Stillingen vil inngå i et stort, ungt, tverrfaglig og spennende arbeidsmiljø med fokus på kompetanse og framdrift.

Du vil være en del av flere team som jobber med samfunnsutvikling, planlegging, natur og næring, og skal være reiselivets og bærekraftens stemme inn i det kommunale arbeidet.

Du skal skape og holde vedlike nettverk mot næringen, organisasjoner og aktører i virkemiddelapparatet, samt utvikle gode relasjoner til fylkeskommune og Statsforvalter.

Vi ønsker å ansette en rådgiver som kan være kommunens bidrag i ulike prosjekter og prosesser for å utvikle reiselivsnæringen i kommunen og regionen.

Som rådgvier skal du bidra med kompentanse på bærekraft inn i ulike vern-, plan- og utviklingsprosjekter som faller til seksjon for samfunnsutviklig.

Erfaring

 • Du må ha erfaring med prosjektledelse, støtteordninger og virkemiddelapparat.
 • Du må ha erfaring fra reiselivet.
 • Du må ha erfaring fra praktisk arbeid med bærekraft og FNs bærekraftsmål.

Kvalifikasjoner:

 • Minst bachelor innen relevant fagområde, eksempelvis næring, reiseliv, bærekraft.
 • Annen relevant erfaring kan i noen grad erstatte krav om formell kompetanse.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Det er en stor fordel om du også har:

 • Erfaring innen plan- og strategisk utviklingsarbeid.
 • Erfaring/kjennskap til offentlig forvaltning og reiselivets organisering og funksjon.
 • Kunnskap om prosjektledelse.
 • Kunnskap om ulike støtteordninger og virkemiddelapparat som er relevant for fagområdet.
 • Erfaring med medvirkning- samhandling og innovasjonsprosesser.
 • Trygg på formidling i forsamlinger.

Fem fine lenker å sjekke ut:

 1. Lev i Andøy: En egen nettside for tilflyttere til Andøy.
 2. Andøy kommune: Kommunens egen nettside, med mye annen informasjon.
 3. LinkVesterålen (Facebook): Et nettverk for unge voksne i regionen.
 4. Nav Arbeidsplassen: Oversikt over alle ledige stillinger i Andøy.
 5. Andøya til leie/salg Eiendom: Facebook-gruppe for å jakte bolig.

Personlige egenskaper:

 • Evne til samarbeid i samme fagmiljø og med andre fagområder.
 • Evne til selvstendig arbeid.
 • Løsningsorientert og strukturert for å holde fremdrift og overholde tidsrammer.
 • Utviklings- og kunnskapsorientert.
 • Åpen, tillitsvekkende og inkluderende i arbeidsform.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi kan tilby:

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 • Tilsetting/lønn i hht. tariffavtale inkl. 6 måneders prøvetid.
 • God forsikrings- og pensjonsordning i KLP.
 • Fleksibel arbeidstid med gunstig sommertid.
 • IA-bedrift.

Det vil bli gjennomført intervjuer med aktuelle kandidater. Personlig egnethet og faglige kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt.


For spørsmål om stillingene, kontakt gjerne

Søknadsfrist: 26. mai

Send søknad i Easycruit


Andøy kommune praktiserer meroffentlighet, og som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

Powered by Labrador CMS