STILLING LEDIG:

Finnmarkssykehuset står midt i en historisk satsing på nybygg. Akkurat nå bygger vi nye Hammerfest sykehus.

Det er alltid gode muligheter for jobb hos oss. Også for deg som fortsatt ikke er ferdig utdannet.

Er du sykepleier som tar videreutdanning? I Finnmark kan du få lønn under utdanningen og andre økonomiske fordeler

Mange muligheter for utdanningsstillinger i både Hammerfest, Kirkenes og Alta.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Finnmarkssykehuset HF

Stillingstittel: Sykepleier under videreutdanning

Stillingstype: Utdanningsstilling

Søknadsfrist: 1. mars

Søk Hammerfest

Søk Kirkenes

Søk Alta

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus.

I tillegg sørger Klinikk Prehospitale tjenester for AMK, bil-, båt- og luftambulansetjenesten i Finnmark. Med et fokus på god kvalitativ pasientbehandling så jobber vi for å være nær pasienten.

Mange av oss reiser for å behandle pasientene der de bor. Vi søker de tøffe og fleksible fagfolkene. Det er små avdelinger som betyr at du får mer ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver. Her betyr du mer!

Les mer her

Sykepleiere, Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset HF tilbyr lønn under utdanning til sykepleiere som vil ta videreutdanning.

Vi kan tilby 90 prosent lønn som sykepleier etter tariff under studiet og du er sikret samme rettigheter som en ordinær arbeidstaker under utdanningen.

I tillegg til lønn kan du få dekning av merkostnader til reise og bolig på inntil kr. 20.000,- pr. semester.

Den som får utdanningsstilling inngår en utdanningsavtale med Finnmarkssykehuset HF der rettigheter og plikter fremkommer. Bindingstiden med Finnmarkssykehuset etter endt studie er 2,5 år i 100 % stilling.

Bla videre for å lese mer, eller gå til den enkelte utlysning for mer informasjon:

Utdanningsstillinger Hammerfest sykehus

Lønn under utdanning til sykepleiere som vil ta videreutdanning innenfor områdene anestesi, barn, intensiv, operasjon og jordmor (ABIOJ) som fulltidsstudier.

Utdanningsstillinger Kirkenes sykehus

Lønn under utdanning til sykepleiere som vil ta videreutdanning innenfor områdene anestesi, intensiv, kreft, operasjon og jordmor (AIKOJ) som fulltidsstudier.

Utdanningsstillinger Klinikk Alta

Lønn under utdanning til sykepleiere som vil ta videreutdanning innenfor områdene intensiv, kreft, operasjon og jordmor (IKOJ) som fulltidsstudier.

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som sykepleier
  • Minst to års relevant yrkespraksis etter fullført grunnutdanning (ett år for jordmor)
  • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur.

Personlige egenskaper

  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Strukturert
  • Fleksibel
  • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
  • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

Søknadsfrist: 1. mars

Mer informasjon og søknadsskjema:

Hammerfest // Kirkenes // Alta


Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest.

Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.

Powered by Labrador CMS