STILLING LEDIG:

Vil du jobbe på et sted med gode resultater og godt læringsmiljø? Vardø skole søker lærere

Om stillingen

Arbeidsgiver: Vardø kommune

Stillingstittel: lærer

Stillingstype: Fast / heltid

Arbeidssted: Vardø skole

Søknadsfrist: 23. juni

Send søknad her

Om arbeidsgiver

I Vardø har det bodd folk i tusen år. Til alle tider har de rike naturressursene i ytre Varangerfjord, skapt livsgrunnlag for folk. I et kaldt og værhardt klima, midt i spektakulær, arktisk natur, møter du åpenhjertige og rause mennesker. Her er det er fint å være barn, og godt å være voksen. Vardø er kjent for sine festivaler, gatekunst og snøballkriger, vinterstormer, midnattssol, fugleliv og fiskeri. Vardø er kontraster, og opplevelsene venter på deg.

Vardø skole er en 1 – 10 skole med rundt 170 elever. Samt en avdeling for Voksenopplæring.

Vardø skole vil gi alle elever et mangfold av utfordringer og erfaringer i et helhetlig læringsmiljø preget av trygghet og trivsel.

 • Vardø skole er en PALS skole som består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever.
 • Skolen har et sentralt fokus på respekt, ansvar og omsorg.
 • Skolens satsingsområder er systematisk arbeid for et trygt og godt skolemiljø, tilpasset opplæring, elevmedvirkning og positivt hjem-skole samarbeid.

Er du en tydelig klasseleder med gode evner til å skape gode relasjoner?

Klarer du å motivere, aktivisere og skape en god kultur for læring i klasserommet?
Er du god på kommunikasjon og samarbeider godt med elever, kolleger og foresatte?
Er du opptatt av skoleutvikling og bidrar aktivt i et profesjonelt fellesskap?
Er du positiv, kreativ og tar ansvar for at skolehverdagen blir så bra som mulig for alle?

Da ønsker vi å ha deg som kollega!

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre god, variert og tilpasset undervisning
 • Undervisning på 1 - 7 trinn
 • Analysere og følge opp elevenes læring og utvikling
 • Skape et trygt og godt læringsmiljø
 • Bidra til et godt skole-hjem samarbeid
 • Bidra til godt samarbeid internt og i møte med samarbeidende instanser
 • Delta aktivt i skolens pedagogiske utviklingsarbeid og profesjonsfellesskap
 • Kartleggingsarbeid
 • Særskilt språk opplæring

Ønskede kvalifikasjoner

 • Godkjent pedagogisk utdanning, grunnskolelærer
 • Utdanning i norsk som andrespråk
 • Spesialpedagogikk
 • Utdanning i ett eller flere av grunnskolefagene norsk, engelsk, matematikk
 • Interesse for, og erfaring med bruk av digitale læringsverktøy i undervisningen
 • Være vant til å bruke IKT som pedagogisk verktøy
 • Gode norskkunnskaper og god evne til kommunikasjon både muntlig og skriftlig
 • Vi foretrekker søkere med kvalifikasjoner som bidrar til at samlet kompetanse i kollegiet dekker bredden på fagområdet.

Personlige egenskaper

 • Du har gode evner til «å se» den enkelte elev, motivere og lede barns læring
 • Du legger til rette for elevens medvirkning i læringsarbeidet
 • Du er en tydelig, varm og trygg klasseleder
 • Du bruker varierte arbeidsmetoder i undervisningen
 • Du er opptatt av å legge til rette for en god dialog med foresatte om elevens læring og utvikling
 • Du er aktiv og bidrar positivt inn i et profesjonsfellesskap med god delingskultur
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vardø kommune kan tilby

 • En skole med god systematikk og gode rutiner
 • Et lærende profesjonsfellesskap på tvers av trinn/team
 • En støttende ledelse
 • Veiledning og oppfølging av nyutdannede og nytilsatte
 • Et godt arbeidsmiljø preget av høy kompetanse, et godt samarbeid, humor og omsorg for hverandre.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldene lover og reglement. 6 måneders prøvetid
 • Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil 30.000,- pr.år. Grunnskolelærere kan få slettet ytterligere 20.000 kr.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gratis barnehageplass i Finnmark fra august 2023
 • Reduksjon i personbeskatningen.
 • Rekruteringstilskudd på kr 50.000 med 2 års bindingstid, dette gis som ett tilskudd og utbetales i to bolker. Første ved signering av arbeidsavtale og andre ved utløpt prøvetid.

Politiattest

Stillingen krever politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Søknad og vitnemål

Dersom du kommer til intervju, tar du med deg godkjente vitnemål. Vi har dessverre ikke mulighet til å returnere innsendte vitnemål.

Vardø kommune benytter elektronisk søkeprosess, og ber deg søke elektronisk. Bare elektroniske søknader blir behandlet.


For spørsmål om stillingen, kontakt gjerne

Søknadsfrist: 23. juni

Send søknad her


Powered by Labrador CMS