STILLING LEDIG:

Denne gjengen jobber for å hjelpe folk ut i arbeid: Søker psykolog som vil bli med på laget

Nav Arbeidsrådgivning har som mål å hjelpe flest mulig ut i arbeidslivet. Nå kan du bidra til dette viktige arbeidet i Vadsø, og skape jobbhåp hos dem som trenger det.

– Du møter så mange ulike mennesker. Og så handler det om å hjelpe. Den gleden du får når du ser folk kommer seg ut i arbeid, det er noe helt eget.

Det forteller Anita Ittelin Hellesø, teamleder ved Nav Arbeidsrådgivning i Vadsø. Hun leder et tverrfaglig team i Vadsø og Tromsø, med spesialpedagoger, karriereveiledere og psykologer, som har som mål å få mennesker ut i eller tilbake til arbeidslivet.

At dette er en viktig jobb, er det ingen tvil om, når Anita snakker om oppdraget:

– Forskjellen for noen som blir værende utenfor arbeidslivet og noen som kommer i jobb, er stor. Selvsagt personlig for den enkelte, men det har også mye å si for samfunnet. Særlig hvis de er unge og har mange år foran seg, sier hun.

Vil du bli psykolog i Vadsø? Bla videre for å lese mer, eller gå rett til søknadsskjemaet!

Dekker hele Finnmark

Det tverrfaglige teamet i Vadsø dekker hele Finnmark, og jobber langs flere linjer:

På den ene siden er det veiledning til Nav-kontorene i hver kommune. Teamet jobber også opp mot samarbeidspartnere, som skoler, næringslivet og andre aktører.

Og sist, men ikke minst, i direkte kontakt med brukerne.

Som psykolog på dette teamet vil noe av jobben bestå av den typen individuell kartlegging, samtaler og veiledning av brukere, i samarbeid med veiledere og jobbspesialister.

Målet er å skape «jobbhåp» hos den enkelte. Tro på at de kan komme ut i arbeid igjen.

– Oppdraget er spennende og variert, med mange fagområder som jobber sammen. Vi dekker et stort geografisk område, så det blir også litt reisevirksomhet i jobben, sier Anita Ittelin Hellesø.

Samtidig er det ikke alltid man må kjøre i timesvis for å møte brukerne; nå gjøres det også noen ganger over video.

Hvordan kan vi hjelpe unge inn i arbeidslivet?

Som psykolog vil du jobbe både gjennom kolleger og andre etater – og i direkte veiledning med brukere.

Ut av utenforskapet

Brukerne kan være voksne som av forskjellige årsaker har havnet utenfor arbeidslivet. Samtidig er unge under 30 en prioritert målgruppe for arbeidet.

Unge voksne som kanskje aldri har kommet inn i arbeid, og er på vei mot et utenforskap.

– De aller fleste ønsker og vil være i arbeid. Men de har kanskje ikke anelse om hva de skal gjøre, eller hvilke muligheter som finnes, sier Anita.

Da handler det blant annet om å finne ut hvilke interesser brukeren har. Er det noe å bygge på som kan være relevant for arbeidslivet?

For eksempel kan det være unge menn som har sittet lenge på gutterommet og spilt mye data.

– Det kan gi psykiske helseutfordringer for mange, så det er et viktig tema. Og så snakker vi mye om å få dem «ut av gutterommet». Men det er ikke sikkert de skal slutte å sitte foran skjermen. Kanskje kan de bruke interessen og evnene til noe arbeidslivet, illustrerer Anita.

Et eksempel på det er prosjektet Smart kyst, hvor digitale talenter fra Troms og Finnmark har startet arbeidet med en digital visualisering av kysten.

Natur, kultur og faglig fellesskap

Det tverrfaglige teamet Anita leder holder til i Vadsø og i Tromsø. Den nye psykologen vil få arbeidssted i Vadsø.

Kommunen ligger nesten helt øst i Finnmark, midt i Varanger, har 6000 innbyggere og omringet av en fantastisk natur. Her er muligheter for ski, kiting og fiske, for å nevne noe. Kommunen har også et stort tilbud innen idrett, frivillighet, kultur og festivaler.

Mørketida i nord kan by på fantastisk lys...

...mens vinteren gir eventyrlige muligheter for friluftsliv.

Vadsø kan også by på urbane kvaliteter, mange tilflyttere – og et ungt kulturliv.

– Jeg tror dette er en jobb som kan passe for noen som har lyst til oppleve noe annet enn storbyen, sier Anita Ittelin Hellesø.

– Unge voksne som kommer hit møter også et nettverk av mange andre i samme situasjon; det er flere arbeidsplasser med mange nyutdannede. Det skaper både faglig fellesskap og personlige nettverk, sier hun om hjemkommunen.

Sist, men ikke minst: Å bo i Øst-Finnmark gir som kjent noen betydelige økonomiske fordeler – som lavere skatt, nedskriving av studielån – og billigere strøm.


Er du klar?

Nav Arbeidsrådgivning Troms og Finnmark søker psykolog til Vadsø

Om stillingen

Arbeidsgiver: Nav Troms og Finnmark

Stillingstittel: Psykolog

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Vadsø

Søknadsfrist: 2. januar

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 19.000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en til å søke jobb hos oss. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no.

Har du interesse for arbeidspsykologi — og vil bidra til å få flere ut i arbeid?

Nav Arbeidsrådgivning Troms og Finnmark har ledig fast 100 prosent stilling som psykolog / psykologspesialist ved vårt kontor i Vadsø.

Vi er et tverrfaglig team med kompetanse innen arbeid og helse, psykologi, pedagogikk og medisin. Kontoret er en ressurs for hele fylket, og skal både kartlegge og veilede enkeltpersoner og jobbe med kompetanseutvikling i egen etat.

Nav Arbeidsrådgivning og teamet

Nav Arbeidsrådgivning bistår Nav-kontor og innbyggerne i alle kommunene i Troms og Finnmark. Kontoret er delt inn i tre team; Rådgivende overleger, BASIS kartlegging, utredning og veiledning, samt Senter for jobbmestring.

Teamene har hver sine ansvarsområder, og samarbeider om undervisning, fagutvikling og veiledning/rådgivning. Vi har unge under 30 år som prioritert målgruppe.

Kontoret vårt jobber nå med uttesting av ulike konsepter av samarbeid, undervisning, veiledning og saksgjennomganger, med den hensikt å finne gode og rasjonelle metoder som både bidrar til fremdrift i komplekse saker, økt kompetanse og faglig trygghet.

Hva består jobben av?

Utfordringene og den enkeltes situasjon vil være unik, men målet vil alltid være det samme: Å bidra til å gi mennesker muligheter og arbeidshåp.

Hvem er du?

Du har profesjonsutdanning i psykologi og norsk autorisasjon. Du bør også ha interesse for arbeidspsykologi.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og engasjement er viktig for denne jobben. Samarbeid, kommunikasjon, lagarbeid og presisjon er selvsagt også sentrale ferdigheter.

Hva kan vi tilby?

En jobb som virkelig betyr noe — spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver, og ikke minst aktive og engasjerte kolleger.

Lønnsnivå vil ligge mellom ltr 543 500 og 626 100 ved stillingskode 0794 psykolog og mellom 650 300 og 734 400 for psykologspesialist stillingskode 1304. Høyere avlønning vil kunne vurderes i særlig tilfelle.

Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.

Det lønner seg på så mange måter å bo i Finnmark: Lavere skatt, frisk luft, billigere strøm og avskrivning av studielån er bare noen av fordelene. Kontorsted er i Vadsø, omringet av vill og vakker finnmarksnatur. Jobben innebærer også reisevirksomhet til kommunene i Troms og Finnmark.


For spørsmål, ta kontakt med:

  • Anita Ittelin Hellesø, teamleder: 930 27 37
  • Kristin Røymo, seksjonsleder: 480 53 372

Søknadsfrist: 2. januar

Send søknad her


Powered by Labrador CMS