STILLING LEDIG:

Nå kan du bidra til å styrke barn og unges lek- lærings- og oppvekstmiljø i Sortland: Vi søker veileder!

Er du pedagog, liker utviklingsarbeid og ønsker å bidra til at barn og unge har et trygt og godt lek-, lærings- og oppvekstmiljø?

Om stillingen

Arbeidsgiver: Sortland kommune

Stillingstittel: Veileder for lek-, læring- og oppvekstmiljø

Stillingstype: Full/heltid

Arbeidssted: Sortland

Søknadsfrist: 31. januar

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Midt i Vesterålen finner du Sortland, en by med et optimistisk næringsliv. Som handelssentrum for hele regionen, kan du nyte godt av servicetilbud og fasiliteter som kan måle seg med utvalget i større byer.Med det spenstige utvalget av kultur-, idretts og fritidsaktiviteter, vil du garantert finne noe som passer deg, liten og stor.Full barnehagedekning og et godt tilbud i videregående skole gjør livet enklere.

Byen er omkranset av den vakre og ville vesterålsnaturen, en oase for alle typer friluftsliv, fra nærhet til marka til spektakulære opplevelser til fjells og i havgapet.Sortland kommune har ca.1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.Vil du vite mer om Sortland, se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no eller ta kontakt med oss.

Da ønsker vi nettopp deg som en del av Avdeling for oppvekst i Sortland kommune. Sammen med våre barnehager, skoler og SFO skal vi styrke arbeidet for et trygt og godt lek-, lærings- og oppvekstmiljø for barn og unge i Sortland kommune. Vi søker derfor etter en veileder som skal gi støtte til slikt utviklingsarbeid.

Alle barn og elever i barnehager og skoler i Sortland kommune skal oppleve et trygt, tilrettelagt og godt barnehage- og skolemiljø som fremmer læring, danning, trivsel og helse (Kommunedelplan for kvalitet i barnehage og skole, KIBS).

Dette er vår visjon, og hos oss er vi opptatt av at alle barn og unge skal inkluderes og oppleve at de er en del av fellesskapet. Vi tror nøkkelen til å lykkes med dette, ligger hos ansatte som jobber aktivt og kunnskapsbasert for at alle barn og unge skal være inkludert og oppleve at de blir verdsatt. Vi tror på at hver enkelt ansatt hos oss, hver for seg, i fellesskap og i samarbeid med foresatte, kan utgjøre en forskjell for barn og unge i Sortland kommune. Det er også en målsetting å involvere frivillig sektor i dette viktige arbeidet for barn og unge i Sortland gjennom et partnerskap mot mobbing

Vi søker en veileder som er engasjert og tydelig i sin formidling av at det er ansatte og voksne som har oppdraget og ansvaret for å skape trygge og gode lek-, lærings- og oppvekstmiljø. Du må ha tydelige ambisjoner der din innsats bidrar til at ansatte ser muligheter og motiveres for utviklingsarbeid til beste for barn og unges læring, danning, trivsel og helse.

Happy,Preschool,Age,Children,Play,With,Colorful,Plastic,Toy,Blocks.
Happy,Preschool,Age,Children,Play,With,Colorful,Plastic,Toy,Blocks.

Vil du bidra til at barn og unge får lære og utvikle seg med voksne rundt seg som jobber aktivt for å inkludere alle.

Nå kan du ta del i Sortland kommunes viktige jobb med å gjøre barn og unges lek- lærings- og oppvekstmiljø enda bedre.

Er du klar for å gi barna i Sortland en trygg og utforskende barndom?

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og tilrettelegge for kompetansetiltak tilpasset alle ansatte
 • Bidra med kunnskap og kompetanseutvikling tett på barnehager, skoler og SFO
 • Veilede og være i dialog med barnehager, skoler og SFO i deres utviklingsarbeid
 • Bidra med prosess-støtte på enhets- og systemnivå
 • Initiere, koordinere, bidra faglig og tilrettelegge for samarbeid med relevante aktører
 • Sikre involvering av elever, ansatte, foresatte og andre samarbeidspartnere
 • Arbeide på systemnivå med utarbeiding av planer, årshjul og retningslinjer
 • Stillingen innebærer en stor grad av fleksibilitet og mobilitet, herunder varierte arbeidsdager. Andre arbeidsoppgaver kan påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Pedagogisk kompetanse, fortrinnsvis lærer/barnehagelærer og gjerne med relevant videreutdanning
 • Bred erfaring fra og kunnskap om arbeid med lek- og læringsmiljø i barnehage og/eller skole og SFO
 • God kunnskap og forståelse for hvilke faktorer som hemmer og fremmer et godt lek, lærings- og oppvekstmiljø
 • God kjennskap til regelverket som ligger til grunn for barn og unges rett til å ha trygge og gode barnehage-, skole- og oppvekstmiljø
 • Kompetanse og erfaring med å gi veiledning er ønskelig
 • Erfaring fra relevant utviklingsarbeid er ønskelig
 • God skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Har stor interesse og engasjement for barn og unges lek-, lærings- og oppvekstmiljø
 • Har gode formidlings- og kommunikasjonsferdigheter
 • Har evne til å motivere og veilede andre
 • Har gode relasjonelle ferdigheter og god samarbeidsevne
 • Er løsningsorientert, selvstendig, systematisk og målrettet
 • Er faglig engasjert og har en utviklingsrettet innstilling
 • Personlig egnethet og erfaring vektlegges.

Vi kan tilby deg

 • Et inkluderende og profesjonelt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig kompetente medarbeidere
 • En spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • God støtte og oppfølging av nærmeste leder
 • Lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og for alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering", oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. Offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til [email protected] Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: [email protected]

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et jobbtilbud.


For spørsmål om stillingen kontakt assisterende kommunalsjef oppvekst Mona Haugli på telefon 996 44 569 eller på e-post.

Søknadsfrist 31. januar

Send søknad på stillingen her


Powered by Labrador CMS