STILLING LEDIG:

Video: Even Tryggstrand

Liten kommune med store ambisjoner søker toppleder

Ordfører Eirik Losnegaard Mevik har store ambisjoner for innbyggertall og bolyst i Kvænangen: – Skal vi lykkes, må vi ta smarte grep og tenke helhetlig.

– Da er det ekstremt viktig at vi får på plass en dyktig leder, sier han.

– Det er klart; vi må ha en kommunedirektør som er god på organisasjon, struktur og folk, sier ordføreren.

Men det er minst to sider ved kommunal ledelse.

Og for Kvænangens del ser Eirik Losnegaard Mevik gjerne at han og politikerkollegene kan ansette en en kommunedirektør som også har visjoner utover å levere på KOSTRA og å trimme antall årsverk i organisasjonen.

– I fjor prøvde vi å komme gjennom året uten oppsigelser. Utfra nøkkeltall har vi for høyt driftsnivå. Men hvis vi må kutte stillinger, hva skjer da? Da kommer prinsippet om sist inn, først ut. Det vil si de unge, og plutselig er det en barnefamilie som drar fra Kvænangen. I alt vi gjør må vi tenke minst tre trekk framover.

– Vi kan ikke bare se på utgiftssiden i kommunen. Men også ha visjoner, og se hvordan vi kan øke inntekter, trivsel og styrke samfunnet, sier ordføreren.

Tar du utfordringen? Bla videre, eller gå rett til søknadsskjemaet

Sakte nedgang, solid fremtidstro

Kvænangen er en ikke utypisk relativt liten nordnorsk kommune, med sine 1200 innbyggere. Folketallet har gått sakte nedover de siste tiårene, men ikke så bratt at det har skapt problemer.

Eirik Losnegaard Mevik.
Eirik Losnegaard Mevik.

Dessuten har de klart seg bedre enn mange andre: Kraft og oppdrett gir forholdsvis god kommuneøkonomi.

Samtidig har det blitt færre private arbeidsplasser, og kommunen har derfor fått status som omstillingskommune. Det gir ytterligere ressurser til å satse og gir næringslivet viktige verktøy for omstilling.

– Skal vi lykkes med omstilling og endring, må det også følge ressurser og investeringsvilje. Hvis alt vi politikere gjør er å kutte blir det vanskelig å forvente resultater i andre enden, sier Losnegaard Mevik. Ordføreren låner gjerne næringslivets språk; en «må bruke penger for å tjene penger».

Kommunens rådgiver Torstein Sneisen i Headvisor utdyper:

– Bolyst og blilyst blir viktige begreper i denne jobben fremover. En kommunedirektørs oppgave er å se mulighetene, beskrive handlingsrommet, utrede gode tiltak og legge til rette for beslutningene som skal tas.

Kvænangen kan by på både høye fjell...

...og fart på fjorden.

Og et godt tilbud i kommunesenteret Burfjord.

Naturen er rå. Folkene enda bedre

Kvænangens innbyggere deler et areal på 2000 kvadratkilometer, så det er god plass å boltre seg på. Fra kommunesenteret Burfjord er det en drøy times kjøring på fin vei til Alta. Og kommunen har alt det man forventer å møte:

– Du har selvsagt alt du kan ønske deg av natur, med både storhav, vidder og alpine fjell rett utenfor døra. Her får du en liten minitatyr av Norge på et ganske lite område, sier Losnegaard Mevik.

Ordføreren er selv tilflytter, og legger til om sine nye naboer:

– Så er vi en kommune med fantastisk fine folk, først og fremst. Folk er kanskje litt stille og forsiktig i starten her oppe, men det er også lett å bli kjent med dem, mener han.

Kvænangen er ellers kjent for idrett, med flere kjente profiler. Blant dem langrennsløper Andreas Nygaard og TV-profil Carina Olset.

Sistnevnte ble forøvrig «kalt inn» på ordførerens kontor da hun erkjente at hun ikke likte multer.

– Er det en forutsetning for denne jobben; du må like multebær?

– Det tror jeg ikke vi skal stille som et absolutt krav! Det hele var selvfølgelig en spøk og jeg tror det er en fordel om vi ikke har det dødsseriøst hele tia. Vi må ha litt humor, kultur og tørre å ha det artig, også i kommunesektoren!

Struktur, systemer og strategisk ledelse

Men det du må ha, er nødvendigvis evne til å lede og organisere kommunen. En organisasjon som stadig har behov for å oppdatere og forbedre strukturer og systemer.

– En kommunedirektør må selvsagt være en god innenriksminister. Vi må ha gode rutiner, strukturer og strategier i organisasjonen, understreker ordføreren.

– Her kommer du nødvendigvis nærmere enn en kommune med 10.000 innbyggere. Det innebærer et tettere forhold til de tjenestene vi skal produsere, og en vanvittig oversikt over hele kommunal sektor, sier ordføreren.

Rådgiver Torstein Sneisen beskriver det slik:

– Du får følge kommunens innbyggere og ansatte fra før fødsel til livets slutt, og kommer mye tettere på. En kommunedirektør i Kvænangen må være en allrounder, sier han.

En mulighet til å ta steget opp

Så hvem passer dette for? I utlysningen søkes en kandidat med ledererfaring, relevant utdanning og fortrinnsvis erfaring fra offentlig sektor.

– For eksempel en kandidat som har hatt lederansvar noen år og kan tenke seg å rykke opp til toppledelse. Eller en som allerede er kommunedirektør, og kan tenke seg en ny utfordring og komme tettere på både folk og tjenester, sier Losnegaard Mevik.

– Her kan du få erfaring og jobbe i en kommune hvor ting fungerer, legger han til.

Strukturer, satsinger, strategier og bolyst. Å drive en kommune er en kompleks virksomhet. Men vi kommer alltid tilbake til samme hovedmål for alle kommuner. Også Kvænangen.

– Økt folketall, det er oppgave nummer én?

– Ja, det er jo det vi lever av. Vi må sørge for at folk har det bra og trives her i kommunen. Samtidig som vi driver profesjonelt og ryddig. Og stadig utvikler et samfunn folk har lyst til å bo i, oppsummerer ordføreren.

Drag row

Sammen skaper vi framtiden – er du vår nye toppleder?

Det er mange faktorer som skal bidra til at vårt samfunn kan fortsette å være attraktivt å flytte til, bo i og leve i. Gjennom et spekter av gode tjenester, aktiviteter og kulturtilbud skal vi møte fremtidens krav.

Nærheten til den mangfoldige naturen er stor. Kvænangstindene er et viktig landemerke og Øksfjordjøkelen den eneste isbreen i Europa som kalver rett i sjøen. Vi har en stor andel fritidsboliger, jakt og fiskemuligheter på fjell, elver og sjø, gjør oss til et populært turistmål og utfartssted for folk i omliggende kommuner.

Vi skal legge til rette for et aktivt allsidig liv for alle, og vi har sterke lokalsamfunn som skal videreutvikles.

Innbyggere i alle aldre og livssituasjoner skal finne mening og livsinnhold i Kvænangen.

Vi står overfor utfordringer i framtida som handler om å møte den demografiske og digitale utviklingen og innbyggernes behov for velferdstjenester. Et viktig mål for oss er at vi skal styrke den kommunale styringen.

Ny samfunnsdel i kommuneplanen er nylig vedtatt som et viktig styringsdokument. Framtidens kvænangssamfunn skal skapes i samarbeid mellom kommune, innbyggere, næringsliv, institusjoner og frivillige. Innbyggerne skal involveres slik at behov og ønsker synliggjøres.

På denne måten vil vi sørge for å utløse kreativitet, engasjement og fellesskapsfølelse. Dette vil bidra til oppslutning om, og legitimitet til, de løsningene som velges. Les mer i vår planportal her.

Våre hovedmål for utviklingen frem til 2032 er: 

 • Attraktive lokalsamfunn 
 • Økt næringsaktivitet og sysselsetting 
 • Styrket samarbeid 

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:  Er du klar til å ta steget?

 • lede og utvikle kommunens virksomhet gjennom helhetlig og strategisk styring
 • legge til rette for kommunen sin rolle som samfunnsutvikler og tilbyder av gode og effektive tjenester til innbyggere.
 • som kommunedirektør får du en av de viktigste rollene i Kvænangensamfunnet, og ta en aktiv rolle i utførelsen av samfunnsoppdraget
 • tilrettelegger for et godt samarbeidsklima og gode prosesser med folkevalgte. Utrede, legge frem og gjennomføre politiske vedtak 
 • sørge for at partssamarbeidet med de ansattes representanter fungerer som et lagssamarbeid 
 • sikre god økonomisk styring og en effektiv drift med tjenestetilbud tilpasset den økonomiske situasjonen 
 • tilrettelegge for god samhandling og samskaping med innbyggere, næringsliv, samarbeidspartner og øvrige myndigheter  
 • utvikle handlingsrom og utnytte kommunens potensial og fortrinn i utvikling av samfunn- og næringsliv 

Kvænangen søker kommunedirektør

Om stillingen

Arbeidsgiver: Kvænangen kommune

Stillingstittel: Kommunedirektør

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Burfjord

Søknadsfrist: 26. april

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Kvænangen kommune ligger i Nord-Troms. Kommunen har ca 1200 innbyggere og er kjent for sin fantastiske natur med gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Arealet er på over 2000 km², så det er god plass å boltre seg på. Det offentlige servicetilbudet er meget godt utbygd, med bl.a. full barnehagedekning, kort ventetid på sykehjemsplass, kulturskole, velutstyrt skolerog ellers gode vilkår i jobb som fritid. Det er gratis tomter i kommunalt boligfelt og gratis barnehageplass fra og med barn nr to. Kommunen ligger innenfor tiltaksområdet i Nord-Troms og Finnmark, som vil si nedskrivning av studielån og skattefordeler. Kvænangen er nabokommune til Alta og flytiden Oslo-Alta er kun 2 timer.

Ønskede kvalifikasjoner:  

Vi søker en leder med tydelige lederegenskaper, god relasjonskompetanse og struktur.

Vår leder må ha gjennomføringskraft for å videreutvikle kommunen sammen med lederteam og øvrig organisasjon.

Rollen er kompleks og krever at kommunedirektøren har et godt samspill og god rolleforståelse opp mot folkevalgte, kan utøve god ledelse gjennom medbestemmelse samt forstå viktigheten av partssamarbeid. God kontakt med næringsliv og andre eksterne samarbeidsrelasjoner er viktig for å lykkes i rollen.

Dette krever god forståelse for Kvænangen kommunes rolle, ansvar og oppgaver. Du må derfor ha erfaring fra andre lignede stillinger fra kommunesektoren, eller andre organisasjoner hvor samspillskompetanse blir en viktig faktor for å lykkes.

 • ledererfaring på et nivå som gjør at man har erfaring fra strategisk ledelse og ledelse av andre ledere 
 • bør har relevant utdannelse på bachelor eller masternivå 
 • erfaring fra offentlige virksomheter, helst erfaring fra kommunal sektor. Gjerne i kombinasjon med erfaring fra private aktører 
 • solid erfaring med og god innsikt og forståelse for økonomisk styring  
 • må være interessert i, og ha kompetanse til, å lage en god kultur for medbestemmelse. Innsikt og erfaring med partssamarbeid og aktivt søke samarbeid mellom partene 
 • evne til å se helhet og utvikle og ta i bruk organisasjonens ressurser, samt skape forankring av prioriteringer internt i egen organisasjon og ut mot folkevalgte 
 • erfaring fra ledelse av endrings- og utviklingsarbeid, herunder gjerne omstillingserfaring 
 • være en god tilrettelegger for næringsutvikling, bolyst, blilyst og et godt tjenestetilbud 
 • en inkluderende, relasjonsorientert og tydelig lederstil koblet med en jordnær tilnærming til mennesker 
 • god forståelse for rolledelingen i offentlig sektor og samspillet mellom politikk og administrasjon 
 • et ønske om at du har en moderne lederstil, er digitalt tenkende i sin tilnærming til verktøy og prosesser  

Ved tilsetting legges det vesentlig vekt på personlig egnethet  

Vi tilbyr:  

En spennende lederstilling, der du sammen med folkevalgte og medarbeidere vil få den mest sentrale rollen i regionens videre utvikling.

Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden er unntatt offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette. 

Henvendelse om stillingen kan rettes til

 • vår rådgiver i Headvisor,  Torstein Sneisen, tlf. 91 88 81 86
 • du kan også kontakte ordfører Eirik Losnegaard Mevik, tlf. 416 87 796

Søknadsfrist: 26. april

Vi ser gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp

Send søknad i vårt skjema herPowered by Labrador CMS