Sekretariatsleder Helle Næss
Sekretariatsleder Helle Næss

Lyser ut Vesterålens kanskje viktigste rådgiverstilling: – Må brenne for samfunnsutvikling

Hvordan kan Vesterålen samarbeide bedre og få sterkere gjennomslag nasjonalt og internasjonalt? Har du gode svar på dette, er du kanskje regionrådets nye rådgiver.

Intet mindre står på dagsorden når sekretariatsleder Helle Næss i Vesterålen regionråd lyser ut stilling som rådgiver.

Samarbeidsorganet står midt i store endringer. Det politiske samarbeidet og gjennomslaget blir kanskje enda viktigere.

Og for å lykkes med det, trengs nå riktig person på laget.

– Det er kanskje litt klisjé, men du må brenne for samfunnsutvikling. Gjerne ha erfaring med prosjekter og utredningsarbeid. Forståelse for politisk arbeid er en fordel, men vi skal ikke drive politikk, understreker Næss.

Er dette jobben for deg? Bla videre for å lese mer, eller gå rett til søknadsskjema her!

4 gode grunner til å bli rådgiver

 1. Mulighet til å bidra i utviklingen av Vesterålen og det politiske samarbeidet

 2. Muligheter for faglig utvikling inne ulike fagfelt

 3. Varierende arbeidsoppgaver innen saksbehandling, kommunikasjon, administrasjon og politiske prosesser

 4. Skal jobbe med spennende saker innen transport, sjømat, bærekraft, næringsutvikling og utdanning.

Store endringer

Her nord i Nordland har det regionale samarbeidet vært viktig i mange år. Vesterålskommunene samarbeider på tjenesteområder som renovasjon, barnevern og PPD.

Gjennom Vesterålen regionråd har samarbeidet omfattet blant annet kultur, friluftsliv, kompetanse og reiseliv.

Nye regler for regionale samarbeid gjør at tjenester ikke lenger kan organiseres gjennom et regionråd, men gjennom hvert enkelt samarbeid.

Det betyr at kultursamarbeidet og friluftssamarbeidet flyttes ut av regionrådet.

– Regionrådet blir i større grad et politisk organ, noe som gjør at vi kan konsentrere oss mer om de politiske innspillene. Rådet skal samle seg om felles standpunkter, som vi kan kommunisere med én sterk stemme for å få gjennomslag for hva Vesterålen trenger for å nå våre mål som samfunn. Det krever godt administrativt og politisk håndverk, sier Næss videre.

Liten, produktiv administrasjon

Når tjenesteområdene er flyttet ut av regionrådet, er det en veldig begrenset stab igjen: Den vil bestå av en sekretariatsleder og en rådgiver.

I dette tilfellet skal Helle Næss faktisk erstatte seg selv, ettersom hun nylig rykket opp fra rådgiverstillingen til fast ansettelse som sekretariatsleder.

Det betyr ikke at arbeidshverdagen blir ensom, eller uten kontakt med de regionale samarbeidene:

– Vi sitter i kontorfellesskap med kultur, friluftsliv og kompetanse, og har selvsagt dialog med disse også, sier Næss.

Men de faktiske ansvaret i regionrådet er på to ansatte. En liten stab som må snu seg raskt. Og har som oppdrag å få andre til å skinne.

– Vi skal utrede og komme med innspill, og da er det viktig å forstå hvilken retning budskapene bør gå. Sånn at politikerne kan bli enige, og jobbe politisk videre med sakene.

– Det innebærer både lange og raske prosesser. Et øyeblikk sitter du med en komplisert høringsuttalelse til nasjonal transportplan. Så kan det plutselig dukke opp en sak som krever et budskap fra regionrådet samme dag, sier Næss.

Bilder fra arbeid og arrangementer i det regionale samarbeidet.
Bilder fra arbeid og arrangementer i det regionale samarbeidet.
Bilder fra arbeid og arrangementer i det regionale samarbeidet.

«Mellom politikk og administrasjon»

Etter corona og digitale møter kan slike uttalelser også vedtas raskt. Med tett dialog mellom regionrådet og de enkelte kommuners administrasjon blir det også mulighet til å bidra til politikkutforming på tvers.

Kort sagt er det en fordel med bred samfunnsforståelse, når man skal jobbe i dette spennet «mellom politikk og administrasjon», som det ofte heter.

– Men dette blir ikke som å jobbe i en kommune; her må vi kanskje være enda mer dynamiske og snu oss raskt rundt. Det er heller ikke noe stort apparat, sier Helle Næss.

Hun nevner nok av spennende saker å jobbe med fremover:

Transport. Sjømat. Bærekraft. Næringsutvikling. Utdanning.

I utlysningen er vinduet ganske åpent for hvilken kompetanse sekretariatsleder ser etter i jakten på ny kollega.

Foruten kompetanse på utredning og saksforberedelser, nevnes kommunikasjon og digitale egenskaper som viktige momenter.

– Og kanskje kjennskap til Vesterålen?

– Det er selvsagt ingen ulempe, men vi kan også ha godt av å få inn noen som har et nytt blikk på regionen. Dette kan være en jobb også for tilflyttere. Den politiske dynamikken kommer man seg raskt inn i, mener Næss.

Har du en sterk stemme og brenner for samfunnsutvikling?

Vesterålen venter på deg!

Vesterålen regionråd søker dyktig og utviklingsorientert rådgiver i 100% stilling

Om stillingen

Arbeidsgiver: Vesterålen regionråd

Stillingstittel: Rådgiver

Stillingstype: Heltid / fast

Arbeidssted: Sortland

Søknadsfrist: 25. september

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Vesterålen regionråd er et samarbeidsorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes.

I regi av regionrådet samarbeider kommunene om en rekke oppgaver som spenner fra kortvarige og enkle tiltak til mer langsiktig innsats innen faste innsatsområder.

Vi søker en entusiastisk rådgiver som vil bidra til politisk samarbeid og utvikling av Norges mest spennende region!

Organisasjonen er et politisk samarbeidsorgan mellom Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes kommune.

Kontor er lokalisert på Sortland.

Vesterålen regionråd står blant annet bak prosjekter som Interkommunal kystsoneplan, Veipakke Vesterålen og Flyplassutvalget i Vesterålen.

Vi jobber etter visjonen «Sammen for Vesterålen» og har som hovedmål: «Vesterålen en attraktiv og folkerik region som skaper verdier av nasjonal og internasjonal betydning.»

Vesterålen regionråds politiske samarbeid overføres snarlig til Vesterålen interkommunale politiske råd.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre utredninger og bidra til saksforberedelser innen ulike saksområder.
 • Bidra til kommunikasjonsarbeidet, herunder publisering på web og sosiale media.
 • Administrative oppgaver for sekretariatet, inkludert bruk av arkivsystem og regnskapssystemer.
 • Utvikle prosjekt med bakgrunn i vedtatt strategi, inkludert søknad om midler og rapportering.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på minimum Bachelornivå, eksempelvis innen samfunnsvitenskapelige studieretninger. Erfaring på relevante områder kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med utredninger, prosjektledelse og saksutredninger er ønskelig
 • Erfaring med administrasjonsarbeid, herunder økonomi og arkiv er ønskelig
 • Erfaring med kommunikasjonsarbeid, inkludert web og sosiale media er ønskelig
 • Erfaring med politiske prosesser og regional utvikling er ønskelig
 • Førerkort klasse B
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi søker deg som:

 • Er interessert i politikk og samfunnsutvikling
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Er fleksibel og omstillingsdyktig
 • Er strukturert og kan jobbe selvstendig

Krav til språkkunsskaper:

 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å bidra i utviklingen av Vesterålen og det politiske samarbeidet
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i KLP

Generelt:

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd.

Begrunnelse sendes til e-post. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Kontaktinfo:

Vesterålen regionråd benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR- avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Velkommen som søker!


Søknadsfrist: 25. september

Send din søknad her


Powered by Labrador CMS